ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ...


Το Παρόν δημοσιεθέν στην εφημερίδα "Ελέυθερη Ωρα" στο φύλλο της τρίτης 4/5/2010


Αγαπητοί μου

Απο της περασμένης μόλις κυριακής,η Ελλάς βρίσκεται πλέον και
επισήμως είς τίς αγκάλες του φοβερού και τρομερού διεθνούς
νομισματικού ταμείου ενώ το μέλλον αυτής ουδείς γνωρίζει παρά μόνο ο
ίδιος ο θεός της,αυτός ο οποίος συνυπέγραψε υπέρ της ελευθερίας της
προ 189 ετων την 25ήν μαρτίου του 1821.
Οι καιροί λοιπόν,διαφαίνονται για όλους πέραν του δέοντος ζοφεροί
και είναι ανδιαμφισβήτητα οι πλέον χαλεποί το μόνο σίγουρο, απο της
εποχής του Χαριλάου τρικούπη ο οποίος κάποτε και αναφώνησε το γνωστό
σε όλους "Δυστυχώς επτωχέυσαμεν" ενώ τα μέτρα ελέγχου ουδείς είναι σε
θέση να γνωρίζει είς πάσαν λεπτομέρειαν την σκληρότηταν των, και τα
οποία πάντοτε ευελπιστώ οτι θα βοηθήσουν είς την συνολικήν εικόνα της
χώρας καθώς και την βελτίωσην αυτής μιάς και δειχνουν να ειναι η
μοναδικη ρεαλιστικη λυσις.
Η κοινωνική αναταραχή διαφαίνεται είς τον ορίζοντα ως μία
αναπόφευκτος κατάστασις όμως θέλω να πιστέυω πως όλα αυτά θα είναι
περαστικά λίαν συντόμως και αμέσως μετά η χώρα θα μπορέσει να
ανακάμψει και να σταθεί εκ νέου επάνω σε στιβαρά θεμέλια προκειμένου
να διαβιεί εν αξιοπρεπεία έν μέσω των άλλων εθνών και είς καμίαν
περίπτωσιν να μην καταστεί περίγελος αυτών, κάτι το οποίο επ'ουδενί
δεν αρμόζει στην ένδοξον ιστορίαν τόσο αυτής όσο και του μεγάλου
αγωνιστή ελληνικού λαού.
Τώρα πλέον υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για εθνική συμφιλίωση πέρα
απο κομματικές,πολιτικές,ταξικές,κοινωνικές οι όποιου άλλου είδους
ταυτότητες αποκτήσαμε κατά τα παρελθόντα έτη και πραγματικώς δεν έχει
ουδεμία σημασία το τίς πταίει τουλάχιστον για την ώρα παρά το να
φροντίσουμε πλέον για το συμφέρον αυτού του τόπου.παραμερίζοντας το
προσωπικό μας ώφελος επιτέλους και κοιτάζοντας το συμφέρον της
πατρίδας
Για το κολοσσιαίο τούτο εγχείρημα απαιτείται πίστις είς τον
αγώνα,επιμονή και υπομονή καθώς και απόλυτη πειθαρχία έτσι ώστε μέτα
απο την πάροδο κάποιων ετών να μπορέσουμε να ξαναυπάρξουμε ώς
αυτοτελές κράτος όσο αυτό είναι δυνατόν μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι,
ενώ πραγματική προυπόθεση για κάτι τέτοιο είναι να
ξαναυπάρξουμε ώς έθνος το οποίο επίσης ευελπιστώ πως θα αποτελέσει
πράξη στο σύντομο μέλλον.
Αυτό το οποίο πραγματικώς προέχει είναι ο επανελληνισμός μας καθώς
και η γαλούχηση των νεωτέρων γεννεών με όλες τις αξίες οι οποίες και
κατέστησαν την πατρίδα μας πρώτη ανάμεσα των εθνών και ας μην
αναζητήσουμε αυτές είς κάποιο σκονισμένο απο τον χρόνο και την λήθη
βιβλίο, διότι δεν υφίστανται σε κανενός είδους βιβλιοθήκη παρά είναι
κλεισμένες μέσα στο κύτταρο και το αίμα του καθενός απο εμάς που
υποστηρίζει πως είναι έλληνας.
Ο καθένας απο έμας τους απλούς πολίτες αλλα πολύ περισότερο απο
τους πολιτικούς οι οποίοι και κάλουνται να διαχειρισθούν την
κατάσταση, θα κρίθει απο τον ιστόρικο του μέλλοντος,εμείς στο κομμάτι
που μας αναλογεί ας πράξουμε αναλογώς της συνειδήσεως μας.
Νύν υπέρ πάντων ο αγών λοιπόν ειδάλλως είμεθα καταδικασμένοι είς αφανισμόν...

Νικηφόρος Βυζαντινός
Αθήνα Μάιος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: