ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

ΣΚΕΨΕΙΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ...


1. "Η προσωρινή μας ύπαρξη, αποκτά νόημα μόνο μέσα απο την αφοσίωση σε μία αιώνια ιδέα όπως η πατρίδα"2. "Η αγάπη αποτελεί μία μεγάλη και γεμάτη δύναμη ιδέα,η πατρίς το ίδιο. Φανταστείτε δέ όλοι πόση δύναμη και μεγαλείο κρύβει η αγάπη προς την πατρίδα.."3. "Η ιστορία γράφεται οταν λές ΟΧΙ εκεί που όλοι περιμένουν να πείς ΝΑΙ"4. "Έν δύναμαι να αντιληφθώ,πως οι περισσότεροι δεν δύνανται να αντιληφθούν όσα αντιλαμβάνομαι"5. "Η πίστης είς τον θεόν,δίδει δύναμην και αξίαν είς τον εκάστοτε αγώνα"6. "H αλήθεια ακολουθεί πάντοτε τον μοναχικό και δύσβατο δρόμο της νίκης"‎7. "Φόβος και Έλλην αποτελούν δύο αμοιβαιως αποκλειούμενες έννοιες"8. "Άλωσις 1204 εγέννησεν άλωσιν 1453,άλωσις 1453 εγέννησεν ραγιαδισμό,ραγιαδισμός εγέννησεν κακώς εννοούμενον εγωισμόν,κακώς εννοούμενος εγωισμός εγέννησεν διχόνοια,διχόνοια εγέννησεν έλλειψην εθνικού οράματος,έλλειψις εθνικού οράματος εγέννησεν ωχαδερφισμόν,ωχαδερφισμός εγέννησεν σημερινάς αθλιότητας..."9. "Η ασυδοσία αποτελεί γνήσιον τέκνον της ατιμωρησίας και του κάκως εννούμενου εγωισμού"10."Η τέχνις αποτελεί εκ των ευγενεστέρων δραστηριοτήτων της ανθρωπίνου υπάρξεως,εάν και εφόσον συντελείται με τον σωστόν τρόπον,διότι αποτελεί την φωτογραφικήν μηχανήν των συναισθημάτων και της ψυχικής διαθέσεως του καλλιτέχνη,αι φωτογραφίαι της οποίας, κατατίθενται άπαξ και διά παντός. είς την συμπαντικήν τράπεζαν της αληθείας..."

11. "Η απαξία ίδιον των ασημάντων"


12. "Χείριστο είδος τεθνεόντος θεωρείται ο ζών ο νομίσας οτι ευρίσκεται εν τη ζωή"


14. "Η μελέτη του παρελθόντος ουδεμίαν αξίαν έχει, πέραν της αξιοποιήσεως της διά το παρόν καθώς και ώς κινητήριος δύναμις και γνώμων διά το μέλλον"


15. "Η θυσία και ο εκάστοτε αγών γιγαντώνονται αξιακώς μέσω της απαξιώσεως των"


16. "Χείριστος εχθρός του έθνους,ουχί οι ανθέλληνες παρά οι ασκόπως νομίσαντες εαυτόν έλληνες"


17. "Ζώμεν αλληλοεξαρτώμενοι.πραγματική ελευθερία δέ, μόνον ο θάνατος παρέχει"


18. "Ο θάνατος καθίσταται ζών μέσω της θυσίας,η δέ ζωήν νεκρά,μέσω της αδιαφορίας δια το σύνολον"


19. "Είς μίαν αποτελματωμένην κοινωνίαν ώς μοναδική ελπίς ανάγονται οι εχθροί"


20. "Ο λησμονήσας τους προγόνους,λειτουργεί υπαρξιακώς ώς τροχοπέδη μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος"


21. "Η γνώσις ως γνωστόν δύναμις εστί.Φανταστείτε δέ πόση δύναμις παρέχει τάυτη εάν εβρίσκεται είς τα κατάλληλα χέρια"


22. "Πραγματικώς ηττημένος εν τη ζωή τάυτη, καθίσταται ο θάπτων τα συναισθήματα αυτού απο του εγωισμού του"


23. ‎"Πάντες αναπνέουν,ελάχιστοι δέ,ευρίσκονται εν τη ζωή"


24. "Μόνον η δύναμις επιβάλει την θέλησιν,η δέ υποχωρητικότης εκλαμβάνεται πάντοτε ώς αδυναμία"


25. ¨Η φυγόπονος στάσις του ανθρώπου,ρέπει αυτόν προς μιμητισμόν και ουχί την εξέλιξην"26. "Ευκολότερον το ακολουθείν ουσιωδέστερον δέ,το δημιουργείν"
27. "Οτιδήποτε αποκτάται ακόπως,παραχωρείται ευκολότατα ασκόπως"28. "Αι κραυγαί των ηρώων καθίστανται δυνατότεραι είς τα ώτα των δυνάμενων να αφουγκρασθούν,την στιγμήν όπου οι ζώντες σιωπούν"29. "ο σκλάβος ελπίζει πάντοτε στο κάποιος να του ανοίξει το κλουβί του,ο δέ ραγιάς ελπιζει πάντοτε στο αντίθετο"30. "Διχόνοια και προδοσία,οι απο γεννέσεως δίδυμοι πύργοι της καταστροφής του έθνους των ελλήνων"31."Ημέρα άνευ στόχων,μόνον ώς σελίς απωλεσθείσα εκ της βίβλου της ζωής δύναται να θεωρηθεί"32. "Όστις ήλθεν,αναγκαστικώς απελθέτω"

Νικηφόρος Βυζαντινός
Εν Αθήναις,Δεκέμβριος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: