ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ "ΕΖΕΛ"


Το παρόν άρθρο δημοσιευθέν στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" στο φύλλο της 29/7/2011

Του Πάνου Χατζηγεωργιάδη

Θύελλα αντιδράσεων σε μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού και εκτός συνόρων, έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της τουρκικής σειράς την οποία προβάλλει ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 με τίτλο "ΕΖΕΛ" λόγω της προβολής των κατεχομένων της κύπρου μέσα απο την σειρά της οποίας επεισόδια έχουν γυριστεί σε ξενοδοχεία και χώρους ευρισκόμενα στο βόρειο και κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, αλλα και των ευχαριστιών των παραγωγών της προς το ψευδοκράτος κάτι που ίσως σημαίνει μία έμεση και defacto αναγνώριση του την οποία αποδεχώμεθα δίχως επίσημη αντίδραση.
Πιό συγκεκριμένα,αναφέρθηκαν πέραν των 250 διαμαρτυριών στην αντίστοιχη υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (γνωστότερο και ως Ε.Σ.Ρ.) οι οποίες ομως μπήκαν στο αρχείο,δίχως να υπάρξει η παραμικρή απάντηση ή αντίδραση και κατ εντολή του προέδρου του,ενώ η "Κίνηση για Ελευθερία και Δικαιοσύνη στην Κύπρο" με πρόεδρο τον συγγραφέα του βιβλίου "ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ" Κο Πάνο Ιωαννίδη και έδρα την Λευκωσία καθώς και η CYPRUS ACTION NETWORK OF AMERICA (C.A.N.A.) με έδρα την Νέα Υόρκη ,έχουν ήδη κατορθώσει να κινητοποιήσουν αρκετά μεγάλη μερίδα απο τον ελληνισμό του εξωτερικού και ιδιαιτέρως τους κυπρίους αλλά και άλλους, για το όλο ζήτημα που προέκυψε απο την προ(σ)βολή της εν λόγω τηλεοπτικής σείρας τουρκικής παραγωγής,επίσης συγκεντρώσεις διαμάρτυρίας έξω απο τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 έχουν ήδη πραγματοποιήθει απο τις αρχές του μήνα για το συγκεκριμένο θέμα.
Κοινοβουλευτικά τώρα, ήδη απο τις 19 Ιουλίου ο Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. Κος Αθανάσιος Πλεύρης έχει ήδη καταθέσει σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό πολιτισμού με θέμα "ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ" αναπττύσωντας το σκεπτικό πως η εν λόγω προβολή της ως άνω αναφερθήσης σειράς,προσβάλει τους κυπρίους και δυσχεραίνει κατά πολύ την ελληνοκυπριακή επιχειρηματολογία περί ψευδοκράτους, αναφέροντας χαρακτήριστικα το πως είναι δυνατόν να επιδιώκουμε την άρνηση αναγνώρισης του ψευδοκράτους,την ίδια στιγμή που αυτό παρουσιάζεται μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι ανά την επικράτεια,αλλά και ενδεχομένως πιθανότατα προσβάλει τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.
Σε αναμονή των εξελίξεων λοιπόν σχετικά με το ζήτημα αν και η προσωπική κρίση και σχόλιο είναι πως καλό μέν να μπεί φραγμός στην προβολή της εν λόγω σειράς,καλύτερο όμως το να μην υπάρχουν έλληνες οι οποιοί να την βλέπουν δίοτι δεν υπάρχει προσφορά χώρις να υπάρχει ζήτηση.

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

Παραθέτω το βίντεο απο τον χαιρετισμό τον οποίο ανέγνωσα εκ μέρους της επιτροπής μνήμης Ίωνος Δραγούμη στις 20 Ιουλίου 2011.
Αποτελεί δέ τούτος, μέρος του άρθρου μου περί Δραγούμη με τίτλο "ΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΑΡΘΡΟ".

Με εκτίμηση
Πάνος Χ. Χατζηγεωργιάδης
Μουσικοσυνθέτης,Λογοτέχνης
Δημοσιογράφος εφημερίδος "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ"

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ


"Ἀθλοφόρε Ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεῆμον, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν."


http://www.youtube.com/watch?v=RxM9O-ererA

Το τέλος του αγίου.

Οι στρατιώται οδήγησαν τον άγιον εις τον τό­πον της εκτελέσεως. Καθ' οδόν επειδή εγνώριζε ότι επρόκειτο να ησυχάση από την ταλαιπωρίαν και την θλίψιν, έψαλλε χαίρων. «Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου. Και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι» και εσυνέχισε τον ψαλμόν αυτόν. Και πάλιν συνέβη ένα μεγάλο θαύμα. Ενώ έδεσαν τον άγιον εις μίαν ελαίαν και ο δήμιος κατέβασε το ξίφος να τον απο­κεφάλιση ω του θαύματος! η κόψις του ξίφους εγύρισε και ελύγισε όπως το κερί. Οι στρατιώται ετρόμαξαν πολύ από το γεγονός αυτό και έπεσαν εις την γην λέγοντες: «Πιστεύομεν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σε παρακαλούμεν να μην μας εναντιωθής. Συγχώρησέ μας και κάνε δέησιν προς τον Θεόν δια να δεχθή την μετάνοιάν μας».

Ο Άγιος τότε τους ήκουσε και προσηυχήθη θερμώς εις τον Κύριον και δι' αυτούς. Αμέσως μετά την προσευχήν ηκούσθη φωνή από τον ουρανόν, η οποία έλεγε: «Εισηκούσθη ήδη η προσευχή σου και όλα όσα εζήτησες θα γίνουν. Από τώρα δεν θα ονομάζεσαι Παντολέων αλλά Παντελεήμων, διότι όσοι θα επικαλούνται τ' όνομά σου δια των πρεσβει­ών σου θα ευρίσκουν ευσπλαγχνίαν και έλεος». Μό­λις ήκουσε την φωνήν ο άγιος αντελήφθη ποίων χα­ρισμάτων ηξιώθη και ετιμήθη παρά του Κυρίου.

Τότε ενεθάρρυνε τους στρατιώτας να μην φοβη­θούν και να εκτελέσουν την διαταγήν. Εκείνοι πά­λιν δεν ετολμούσαν, επειδή εξηκρίβωσαν την δύναμιν του Χριστού. Ο άγιος Παντελεήμων τους εξηνάγκασε να εκτελέσουν την απόφασιν του τυράννου. Εκείνοι, επειδή δεν ήθελαν να παρακούσουν τον Άγιον, αφού τον κατεφίλησαν, και έδειξαν την αγάπην και την ευλάβειάν των, του έκοψαν την τιμίαν κεφαλήν την 27ην Ιουλίου του έτους 304.

Ο Θεός επειδή ήθελε να δοξάση τον άγιον Παντελεήμονα, έκανε και άλλα πολλά θαύματα. Το δένδρον της ελαίας εις το οποίον «εδέθη ο άγιος ήτο ξηρόν. Αμέσως όμως εβλάστησε και εκαρποφόρησε. Ο βασιλεύς μάλιστα σαν έμαθε αυτό το γε­γονός διέταξε να κόψουν την ελαίαν.

Διέταξε ωσαύ­τως να κατακαύσουν το σώμα του Αγίου.
Οι στρατιώται όμως εμιμήθησαν τους Μάγους που δεν επέστρεψαν εις τον Ηρώδην. Αυτοί λοιπόν διέφυγαν και διεκήρυτταν παντού τον Χριστόν και όλα τα θαύματα του Θεού.
Το δε λείψανον του Αγίου μερικοί Χριστιανοί το επήραν και μ' ευλάβειαν το έθαψαν με μύρα και θυμιάματα εις ένα τόπον έξω της πόλεως που ωνομάζετο του Σχολαστικού Αδαμαντίνου.
Αυτό είναι το μαρτύριον του ιαματικού Παντε­λεήμονος. Η μνήμη του εορτάζεται την 27ην Ιου­λίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος γ'

Αθλοφόρε άγιε, και ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

Έτερον. Ήχος γ'. Θείας Πίστεως.

Θείων τρόπων σου, τη επιστήμη, νέμεις άμισθον, την θεραπείαν, των ψυχών και των σωμάτων εν Πνεύματι. όθεν ημάς πάσης νόσου απάλλαξον, Παντελεήμον ελέους θησαύρισμα. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ. Ήχος πλ. α'. Αυτόμελον.

Μιμητής υπάρχων του ελεήμονος και ιαμάτων την χάριν παρ' αυτού κομισάμενος, αθλοφόρε και μάρτυς Χριστού του Θεού, ταις ευχαίς σου τας ψυχικάς ημών νόσους θεράπευσον, απελαύνων του αεί πολεμίου τα σκάνδαλα, εκ των βοώντων απαύστως. σώσον ημάς Κύριε.

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ...


Της Αγίας Παρασκευής την σήμερον, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες είθε να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ των ψυχών υμών,να βοηθά όσους έχουν πραγματική ανάγκη καθώς και όσους είναι τυφλοί με υγειή μάτια...

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Αγία Παρασκευή ή Παρασκευή η Οσιομάρτυς ή Παρασκευή η Παρθενομάρτυς ή Παρασκευή Αθληφόρος είναι Αγία της Ορθοδόξου και Καθολικής εκκλησίας και θεωρείται προστάτιδα των ματιών. Έζησε στη Ρώμη κατά το 2ο αιώνα και υπέστη μαρτυρικό θάνατο επί ημερών Αυτοκράτορος Μάρκου Αυρηλίου.
Πίνακας περιεχομένων
[Απόκρυψη]
H Αγία παρασκευή γεννήθηκε σε ένα προάστιο της Ρώμης επί Αυτοκρατορίας Αδριανού. Γονείς της ήταν ο Αγαθόνικος και η Πολιτεία, που ήσαν θεοσεβούμενοι Χριστιανοί και οικονομικά εύποροι. Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή και έτσι αποφάσισαν οι γονείς της, να της δώσουν το όνομα της ημέρας που γεννήθηκε. Η ανατροφή της από μικρή ηλικία έγινε με βάση Χριστιανικά πρότυπα. Έτσι από μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση προς το λόγο του Ευαγγελίου και ξεχώριζε για τον ενάρετο βίο της[1].
[Επεξεργασία] Η ενηλικίωσή της και η δράση της
Σε ηλικία 20 ετών, η Αγία Παρασκευή έχασε τον πατέρα της. Αυτό στάθηκε σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη της πορείας της, διότι πλέον ήταν μόνη με αρκετά χρήματα ώστε να πραγματοποιήσει φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο. Έτσι εκποιεί όλη της την περιουσία σε φτωχούς και αφιερώνει το χρόνο της στην ανακούφιση των ασθενών. Δίνεται ολοκληρωτικά στην ιεραποστολή, διδάσκει σε σπίτια γυναίκες, μικρά παιδιά, διακονεί αδυνάτους, σπεύδει για τις ανάγκες της εκκλησίας της Ρώμης. Μάλιστα με τον καιρό επέκτεινε τη δράση και σε γειτονικά χωριά και εκκλησίες. Πλησίαζε ιδίως νέες γυναίκες, προκαλούσε συζητήσεις, ομιλούσε για τον Ιησού Χριστό, το παράδειγμά Του. Γρήγορα όμως έφτασαν στα αυτιά του Αυτοκράτορα Αντωνίνου οι δραστηριότητες της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ενώπιόν του. Η σεμνή και όμορφη εμφάνιση της στον Αυτοκράτορα, λέγεται πως τον εντυπωσίασε. Αλλά και η σύνεσή της, το θάρρος της και η διαύγεια πνεύματος έγιναν αντιληπτά από τον Αντωνίνο, ο οποίος δεν ήθελε να εφαρμόσει τα μέτρα του Ρωμαϊκού νόμου σε βάρος της, όπως ορίζονταν για τους Χριστιανούς. Δοκίμασε πολλές μεθόδους ιδιαίτερα κολακευτικές για γυναίκα, αλλά τελικά έμεινε αμετακίνητη στη θέση της[2].
[Επεξεργασία] Το μαρτύριό της
Η Παρασκευή συνελήφθη και οδηγήθηκε σε τιμωρία βασανισμού μέχρι να ομολογήσει την αποστροφή της από το Χριστιανισμό. Αρχικά της έθεσαν μια πυρακτωμένη περικεφαλαία στην κεφαλή της. Εν συνεχεία και αφού δε λύγισε, ρίχτηκε στην απομόνωση. Μια τέτοια οπισθοχώρηση θα σήμαινε μεγάλη νίκη του Αυτοκράτορος και πλήγμα ιδιαίτερα στο γυναικείο χριστιανικό πληθυσμό που θα έβλεπε τη θερμότερη εκπρόσωπό του να αλλαξοπιστεί. Αυτή όμως αντί να λυγίσει, θεώρησε εξαιρετικό χρόνο την απομόνωση για προσευχή. Μάλιστα λέγεται πως το βράδυ άγγελος Κυρίου ενεφανίσθη ενώπιόν της και την ελευθέρωσε από τα δεσμά της. Η Παρασκευή ενώπιον του Αυτοκράτορα πλέον πάλι, έμεινε σταθερή, ο Αντωνίνος κατάλαβε πλέον το μάταιο της προσπάθειάς του και διέταξε σε βασανισμό μέχρι θανάτου. Έτσι την οδήγησαν ενώπιον καυτού λαδιού. Όμως εδώ αναφέρεται από τον βιογράφο της μέγα σημείο. Πως ενώ εισήχθη στο θερμό λάδι, παρέμενε ανέπαφη. Όταν το άκουσε ο Αντωνίνος δεν πίστεψε σε κάτι τέτοιο και θέλησε ο ίδιος να διαπιστώσει το αληθές, όμως πλησιάζοντας το λέβητα τα μάτια του βλάφτηκαν από τον καυτό ατμό με αποτέλεσμα να τυφλωθεί. Η Παρασκευή όμως με θαυματουργικό τρόπο θεράπευσε τα μάτια του. Έτσι μέχρι και σήμερα θεωρείται προστάτιδα των ματιών. Μετά το γεγονός ο Αντωνίνος άφησε ελεύθερη την Παρασκευή. Μάλιστα από το γεγονός αυτό και έπειτα ο Αντωνίνος διατήρησε θετική για τη εποχή στάση για τους χριστιανούς και για αυτό το λόγο του αποδόθηκε το προσωνύμιο «Αντωνίνος ο Ευσεβής». Έτσι η Παρασκευή επέστρεψε στο έργο της κάτι που έδωσε πολύ δύναμη στη χριστιανική κοινότητα, ιδίως δε στις γυναίκες που στο πρόσωπό της έβλεπαν ένα σημαντικό στήριγμα[3].
[Επεξεργασία] Το τέλος της ζωής της
Όμως σύντομα τον Αντωνίνο διαδέχθηκε ο Μάρκος Αυρήλιος. Μέσα στους πρώτους χριστιανούς που συνέλαβε ήταν και η Παρασκευή. Ο ίδιος έδωσε εντολή σε δύο επάρχους να τη βασανίσουν. Ο ένας ονομαζόταν Ασκληπιός. Αυτός την έριξε σε χώρο που φυλάσσονταν φίδια. Αυτά όμως πέθαναν όταν την πλησίασαν. Ο Ασκληπιός ταράχθηκε, πιθανώς να γνώριζε και αυτά που οι χριστιανοί μεταξύ τους συζητούσαν ή ακόμα να γνώριζε τα λεγόμενα για την ίδια τη Παρασκευή. Μετά τα γενόμενα ανέλαβε δράση ο έτερος έπαρχος ονόματι Ταράσιος. Αυτός όμως της απέκοψε την κεφαλή και έτσι βρήκε τέλος η ζωή της Αγίας και μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Χριστιανοί περιμάζεψαν το λείψανό της και εν καιρώ το τοποθέτησαν στη βάση του θυσιαστηρίου. Η μνήμη της τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 26 Ιουλίου[4]. Τεμάχια των αγίων λειψάνων της θησαυρίζονται σε διάφορους τόπους. Μεγάλο τμήμα της τιμίας κάρας της φυλάσσεται στην Ι.Μονή Ασωμάτων Πετράκη των Αθηνών. Μεγάλο επίσης τεμάχιο της τιμίας κάρας της, καθώς και ένα μικρότερο σε άλλη λειψανοθήκη, προσκυνείται στον ναό της Αγίας στο χωριό Μελίκη Ημαθίας. Στόν ναό των Τριών Ιεραρχών στήν πόλη Ιάσιο της Ρουμανίαςφυλάσσονται τα λείψανα της οσίας Παρασκευής της Επιβατινής (η μνήμη της στις 17 Οκτωβρίου), αδελφής του Αγίου Ευθυμίου επισκόπου Μαδύτου της Θράκης (η μνήμη του στις 5 Μαΐου).[5]
[Επεξεργασία] Απολυτίκιον. Ήχος α'

«Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε,
την ομώνυμόν σου πίστιν, είς κατοίκιαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή Αθληφόρε
όθεν προχέεις ιάματα, και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών»

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Η ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ


Σωματείον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 210-3254321-2, fax 210-3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr website: www.fotgrammi.gr

Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικειου αθηνων 3079/2008

Α.φ.μ. 998406487 δου ψυχικου

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙἘπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 262/21.7.20111. Μετὰ τὶς γνωστὲς στοὺς τακτικοὺς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ στοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr πολυετεῖς προσπάθειές μας, ἐγένετο ἐπιτέλους τὴν Πέμπτη 21 Ἰουλίου 2011 τὴν 18ην ὥρα εἰς τὸ Συνοδικὸν Μέγαρον συνάντησις τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου μὲ τοὺς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡρισθέντας πρὸς τοῦτο Ἁγίους Συνοδικούς, Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ.2. Εἶχε προηγηθῆ τὴν 18ην Ἀπριλίου 2011 συνάντησις μετὰ τοῦ Συνοδικοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ τοῦ Προέδρου καὶ τῆς Γενικῆς Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, γιὰ νὰ τοῦ παραδοθοῦν τὰ ἀπαιτούμενα ἔγγραφα-στοιχεῖα, προκειμένου ὁ Σεβασμιώτατος νὰ κάνῃ τὴ σχετικὴ εἰσήγησὶ του στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο.3. Ἡ σημερινή μας συνάντησις ὑπῆρξε λίαν φιλική καὶ ἐγκάρδια :

Ὡς Εἰσηγητὴς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ κατ᾿ ἀρχὰς ἔδωσε συγχαρητήρια στὸ Σωματεῖο μας, διότι μὲ τὸ σκοπό του, δηλαδὴ τὴ πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀνακινεῖ τὸ ἠθικὸ χρέος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας, ἀναπληρῶνον τὸ Σωματεῖο, τοιουτοτρόπως, τὸ ἔλειμμα αὐτό· ἐτόνισε ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ συνεγερθοῦν καὶ νὰ συστρατευθοῦν στὸ πλευρὸ τοῦ Σωματείου, διότι αὐτὴ εἶναι μία μοναδικὴ εὐκαιρία, τὴν ὁποία ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ χάσωμε. Ἀνέπτυξε ὅμως καὶ τὶς πιθανὲς ἀντιδράσεις, ποὺ προφανῶς νὰ ἔχωμε ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες καὶ τοὺς ψευδοδιανοουμένους, ἰδίως στὴν ἐξασφάλισι τοῦ καταλλήλου χώρου εἰς τὸ εἰς τὴν πραγματικότητα ἄριστο Ἀττικὸ Ἄλσος, δεδομένου ὅτι μετὰ τὴν μεταπολίτευσι, ὁ τότε Πρωθυπουργὸς Κων/νος Καραμανλὴς κατήργησε τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα γιὰ τὴν χωροταξία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, ὅπου ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ καταπατητές.

Ἐτόνισε δέ, ὅτι ὁ μύθος περὶ τεραστίας περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οὐδόλως εὐσταθεῖ, διότι συνολικῶς ἀνέρχεται σὲ 40.000.000 Εὐρὼ καὶ ὅτι ὅλες οἱ ἄλλες περιουσίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι δεσμευμένες καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νἀ ἀξιοποιηθοῦν.4. Ὁ Προεδρεύων, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ἐπρότινε ἀμέσως ν’ἀπευθυνθῶμε στὸν Μακαριώτατο καὶ νὰ τὸν ἐρωτήσωμε, ἄν ἐπιθυμεῖ στὴ Μητρόπολίν του νὰ γίνῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, πρᾶγμα ποὺ ὁ κάθε Μητροπολίτης θὰ ἦτο λίαν εὐτυχής, ἄν ἐπραγματοποιεῖτο αὐτὸ στὴ Μητροπολιτική του δικαιοδοσία. Χαρακτηριστικῶς ἐτόνισε, ὅτι ἄν ἐρχόσασταν στὴν Μητρόπολί μου νὰ κάνετε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐγὼ θὰ σᾶς φιλοῦσα τὰ πόδια….5. Τὸ ἐπίτιμο μέλος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς ἐτόνισε, ὅτι στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ὑπάρχουν τεράστιες ἐκτάσεις ποὺ δὲν ἔχουν καταπατηθῆ, ἀλλὰ ἄν δὲν εὐδοκιμήση ἡ ἔγκρισι γιὰ τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, τότε δίπλα ἀπὸ τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, στὰ λεγόμενα «Τουρκοβούνια», ὑπάρχει μία μέγαλη ἀκαταπάτητη καὶ χέρση περιοχή, ὅπου θὰ ἠδύνατο ἐκεῖ, ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ νὰ ὁριοθετηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.6. Τὸ μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς, κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης ἐτόνισε ὅτι πρέπει νὰ διευκρινίσῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 7 ετίας τῶν Συνταγματαρχῶν, τὰ χρήματα δὲν τὰ συνεκέντρωσε καὶ τὰ διεχειρίσθη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἄνθρωποι τῆς τότε κυριαρχούσης καταστάσεως καὶ ὅτι μὲ τὸ ἄγνωστο συγκεντρωθὲν ποσὸ ἐγένοντο ἀπαλλοτριώσεις, ὁδοὶ προσβάσεως καὶ τὸ ἄγνωστο ὑπόλοιπο ποσὸ τὸ ἐξανέμισαν οἱ μετέπειτα κυβερνήσαντες. Ἐτόνισε δὲ ὅτι θὰ βοηθοῦσε τὸ αἴτημα γιὰ τὴν παραχώρησι τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους γιὰ τὸ σκοπὸ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ τὸ καταθέσῃ ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὴν Πολιτεία.7. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» εἶπε ὅτι ἀναφέρεται στὰ μέχρι τώρα ἔγγραφά μας πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸ Σχέδιο ὑπομνήματος ποὺ ἔχομε καταθέσει καὶ ἀνέπτυξε ὅτι, παρ’ ὅλο ποὺ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ὑποχρέωσι πρωτίστως τὴς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ μετὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις ἐμεῖς δὲν ζητοῦμε χρήματα οὔτε ἀπὸ τὸ Κράτος, οὔτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἄν ἀξιοποιηθῇ ἡ μικρὴ «μαγιὰ», ποὺ διαθέτει τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοὺ Ἔθνους μὲ ἀπόλυτο διαφάνεια, τότε οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντας ἐξαπατηθῆ, ἄν βεβαιωθοῦν γιὰ τὴν ἀπόλυτο διαφάνεια, θὰ σπεύδουν νὰ ἀποστέλλουν τεράστια ποσά, ὡς δωρεὲς γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ Τάματος. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμεθα ὀλιγόπιστοι. Ὁ Θεὸς θὰ τὰ φέρῃ ὅλα κατ᾿ εὐχήν.

Διευκρίνισε περαιτέρω, ὅτι στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ὑπάρχουν τεράστιες ἀκαταπάτητες ἐκτάσεις καὶ ὅτι ἐκεῖ ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιθῇ τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο ἔργο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διότι εἶναι τὸ πλέον περίοπτο σημεῖο καὶ συνάδει μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, τὰ ὁποῖα ρητῶς ὁρίζουν, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν Ἀθήνα.

Ἐπίσης, ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ ἠμποροῦσε νὰ συνδυασθῇ καὶ μὲ τὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν, διότι ὁ ὑπάρχων εἶναι κακέκτυπο βαυαρικῆς νοοτροπίας καὶ δὲν εἶναι καθαρῶς βυζαντινός, μάλιστα δε, εἰ δυνατόν, νὰ συνδυασθῇ καὶ μὲ τὸ Συνοδικὸ Μέγαρο σὲ παραπλήσιους χώρους, ἐὰν τοῦτο τὸ ἐπιθυμῇ νὰ τὸ ἀναλάβῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ παραπεμφθῇ τὸ ὅλον θέμα ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο ὡς πρῶτο θέμα στὴν ἡμερησία διάταξι τῆς προσεχοῦς Ἱεραρχίας, καὶ σύσσωμος ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀποφανθῇ. Ὁπότε δὲν θὰ τολμήσουν εὔκολα νὰ ἀντιδράσουν οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ ψευδοδιανοούμενοι, δεδομένου ὅτι τὸ Κράτος καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ διαθέσουν τὴν παραμικρὰ «δεκάρα» καὶ ὅτι θὰ ἔχωμε τεράστια εἰσροὴ δωρεῶν καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, καὶ μὲ τὸ κολοσσιαῖο αὐτὸ ἔργο θὰ τρώγουν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατροπωθὲν ἠθικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ συμβάλῃ στὴν ἀνάκαμψι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τώρα μάλιστα ἐδῶ ποὺ μᾶς κατήντησαν στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου.

Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἀνορθωθῇ, ἄν σταματήσῃ ἡ ἠθικὴ κρίσι καὶ ἐπιστρέψωμε στὶς ρίζες μας.

Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ διακατεχώμεθα ἀπὸ πνεῦμα ἡττοπάθειας ἀλλὰ πρέπει μὲ θάρρος καὶ παρρησία ὄχι νὰ αἰτήσωμε ἀλλὰ νὰ ἀπαιτήσωμε τὴν πραγματοποίησιν τῆς Ἐθνικῆς μας Κληρονομιᾶς, ἀνακαλοῦντες τὴν Πολιτεία στὴν τάξι.8. Ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ὁ σεβάσμιος ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς κ. Γεώργιος Δαΐκος, ἀνέπτυξε μὲ γλαφυρότητα καὶ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα τὴν ἀνάγκη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ θέσῃ ὡς πρῶτο καὶ κύριο θέμα τῆς προσεχοῦς Ἱεραρχίας τὴν προώθησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος.9. Ὁ Ἔφορος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» κ. Ἐμμανουὴλ Σταματάκης ἀνέπτυξε μὲ πειστικότητα, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ βοηθήσῃ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ πρέπει νὰ ἔχωμε πρὸς τοῦτο ἐλπίδα καὶ στρατηγική, μετατρέποντες κάθε δυνατότητα καὶ δυσκολία σὲ εὐκαιρία γιὰ ἐπιτυχία.10. Ὁ Εἰδικὸς Νομικὸς Σύμβουλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου ἐπρότινε ἡ Ἐκκλησία νὰ συνηγορήσῃ ὑπὲρ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, χωρὶς νὰ κάνῃ ἐκείνη τὸ αἴτημα γιὰ τὸν ἑαυτὸ της ἀλλὰ γιὰ τὸ Σωματεῖο.11. Τὸ μέλος κ. Παναγιώτης Χατζηγεωργιάδης, μουσικοσυνθέτης, Λογοτέχνης, Δημοσιογράφος ἀνέπτυξε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ μητέρα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ εὐλογήσῃ καὶ νὰ συμπαρασταθῇ στὴν πρωτοβουλία μας γιὰ τὴ πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.12. Μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα ὡμίλησαν καὶ ὁ ταμίας τοῦ Σωματείου, τ. Ὑποδ/ντὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτης Ζαμάνης, ὁ Κοσμήτωρ Ὑποστράτηγος κ. Κων/νος Τσιτίνης, καὶ ἡ Γεν. Γραμματεὺς κα Αἱκ. Ἀναγνωστοπούλου, διερμηνεύοντες καὶ τὰ συναισθήματα καὶ τῶν Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.13. Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω τὰ συμπεράσματα τῆς ἐποικοδομητικῆς αὐτῆς συναντήσεως συνοψίσθησαν ὑπὸ τοῦ Προεδρεύοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ:Α) Τὴν 17ην Αὐγούστου 2011 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος νὰ παραπέμψῃ τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὡς κύριο καὶ πρῶτο θέμα γιὰ τὴν προσεχῆ σεπτὴ Ἱεραρχία τοῦ ἐρχομένου Ὀκτωβρίου καὶ ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς ἀναλυτικῶς ἀνεπτύχθη τὸ θέμα.Β) Νὰ ὑπάρχῃ στενὴ συνεργασία μεταξὺ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».Γ) Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν νὰ πιέσῃ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, νὰ ἐγκριθῇ ἡ ὁμόφωνος ἀπόφασις τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ὡς στὶς συμβολαιογραφικὲς πράξεις 24685/9.5.2008 καὶ 28903/17.5.2011 τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν κ. Κων/νου Κωνσταντίνου.Δ) Νὰ καταρτισθοῦν ἐμπεριστατωμένες οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

"ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ"


Το παρόν διμοσιευθέν στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" στο φύλλο της 24/7/2011


Μαύρος αγέρας και αχός
πλυμμήρισαν το μέρος
μα σύ ορθώνεσαι εμπρός
ως ένας άλλος γέρος
Ονείρατα δόξες παλιές
κι αγώνες ξεχαστήκαν
στο βάραθρο της λησμονιάς
με μίσος πεταχτήκαν
Τούτος ο κόσμος ο πικρός
μ' αγκάνθινο στεφάνι
πληρώνει πάντα δυστυχώς
σ΄οτι κι αν έχεις κάνειΟι σφαίρες σου ψιθύρισαν
το πιό μεγάλο ψέμμα
το αίμα σου πάνω στην γής
απ΄το δικό σου αίμα


Νικηφόρος Βυζαντινός
Εν Αθήναι,Ιούλιος 2011

ΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΑΡΘΡΟ...


Το παρόν άρθρο δημοσιευθέν στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" στο φύλλο της κυριακής 24/7/2011"Κύριοι αναγνώσται,εκ της πρώτης στιγμής κατά την οποία κατέστην κοινωνός περί της απεχθούς απόπειρας δολοφονίας του νομίμως εκλεγέντα απο του ελληνικού λαού,αξιοτίμου Πρωθυπουργού Κου Ελευθερίου Βενιζέλου,συμβάν το οποίο επέστη είς την αλλοδαπήν και την ώραν όπου εκείνος ευρίσκετο είς Γαλλίαν αναλαβών την υποστήριξιν των εθνικών συμφερόντων ως τις είς πρωθυπουργός καθίσταται υποχρεωμένος απο του θεσμικού του ρόλου,η κατάστασις είς την οποίαν έχω περιέλθει ού δύναται να περιγρ...."
Κάπως έτσι αγαπητοί μου ίσως να ξεκινούσε το άρθρο του ο εμπνευστής του μακεδονικου αγώνα,ο πατέρας του ελληνικού εθνικισμού,ο δημοτικιστής και οχι λαικιστής ως συνηθίζουν να είναι οι περισσότεροι των πολιτικών σήμερα, Ίωνας δραγούμης εάν δεν τον συνελαμβάναν εκείνο το απογεύμα της 31ης Ιουλίου του 1920 μάλιστα κατά την στιγμή στην οποία κατευθύνονταν προς τα γραφεία του περιοδικού οπού είχε εκείνη την περίοδο την διεύθυνση του, προκειμένου να συγγράψει άρθρο υποστηρικτικό για τον Βενιζέλο συγκλονισμένος απο την πνευματική ένδοια,την σκοπιμότητα ή ακόμη καλύτερα τον δόλο όσων επιθυμούσαν την διάσπαση για ακόμα μία φορά του ελληνικού λαού προκειμένου να μην μπορέσει ποτέ να συνέλθει απο το πλήθος των δυσάρετων καταστάσεων, των απορέοντων απο τα προβλήματα ,τα έξωθεν και υποβολιμιαίως δημιουργηθέντα.
"Είναι πικρόν να αισθάνεται κανείς εαυτόν λησμονημένον,προτιμότερο δέ τούτον παρά να μην υπακούσει είς την εσωτερικήν του ιδέαν" έλεγε ο λησμονημένος τεχνιέντως οπως και παρεξηγημένος,Ιωάννης Μεταξάς και τούτο ο άλλος μεγάλος με πάστα εθνάρχη και εν δυνάμει πρωθυπουργός Ίων δραγούμης,ακολούθουσε κατά γράμμα,όπως και όλοι οι μεγάλοι πρωτοπόροι και εθνεγέρτες ανά την ιστορία,ο Δραγούμης απλώς με την εκτέλεση του σφράγισε με το αίμα του τα όσα πίστευε και τούτο δίνει αφάνταστα μεγαλύτερη αξία στα πιστεύω και τα λεγόμενα του,διότι όλοι λένε ομώς μόνον οι μεγάλοι άντρες πράττουν πραγματικά όσα λένε,διοτι δεν τα αναφέρουν μόνο στον λαό ως τσιτάτα και συνθήματα με κενό γράμμα,αλλα τα τονίζουν πρώτα απο όλα στον ίδιο τους τον εαυτό και όρκιζουν την ίδια τους την ύπαρξη στο να τα ακολουθούν μέχρι τέλους,όποιο και αν είναι αυτό το τέλος.
Πόσο επίκαιρος δείχνει ετούτος ο άνθρωπος ο οποίος στάθηκε "μόνος" απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα των παρακρατικών του καθεστώτος οταν έθιξε το θεμελιώδες θέμα της προσωπικής ευθύνης του καθενός εξ υμών και πως ο καθένας θα πρέπει να νοιάζεται για το τί εχεί να προσφέρει ο ίδιος στην πατρίδα του μην περιμένωντας καμία ανταμοιβή για τις όποιες υπηρεσίες του προς αυτήν,πως θα πρέπει να γίνει το παράδειγμα και οχι μία ακόμη μαιμού η οποία θα πιθηκίζει σε οτι του λένε οι άλλοι και θα αντιγράφει επακριβώς την πολλές φορές λάθος συμπεριφορά των πολλών καταλήγωντας στο βάραθρο της καταστροφής τόσο ως άτομο όσο και ως κοινωνία κατ΄επέκταση.
Η ιστορία τούτου του τόπου,βρίθει λαμπρών και προς μίμησιν παραδειγμάτων,ανθρώπων οι οποίοι δεν εδίστασαν να προτάξουν τα στήθη της πεπερασμένης όπως όλων, τους φυσικής ύπαρξης ενάντια στην όποια αδικία και ατιμία διέβλεπαν,άνθρωποι με νοιάξιμο για το σύνολο σε σημείο εγκληματικό ως προς τον ίδιο τους τον εαύτο και όλοι εμείς ας γνωρίζουμε καλώς πως το παράδειγμα τους είναι μεν καλό να το ενθυμούμαστε υπό την μορφή εορτασμών,όμως το καλύτερο μνημόσυνο για ετούτους δεν είναι μία ακόμη "γιορτή" της θυσίας τους,αλλά ο παραδειγματισμός στις δικές μας ζωές απο το τί εκείνοι έπραξαν ενάντια στο ψεύδος και την αδικία,καταστάσεις οι οποίες και μονοπωλούν το σήμερα ίσως περισσότερο απο κάθε άλλη φορά και τούτο κάνει την θυσία των πλέον επίκαιρη παρά ποτέ.
Οχι κυρίες και κύριοι ο Ίων δραγούμης δεν στάθηκε μόνος απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα του Γύπαρη,είχε μαζί του και το πλήθος των ίδεών του περί του δικαίου και της αλήθειας οι οποίες ειναι οχι μόνον διαχρονικές αλλα και πανανθρώπινες,ο δραγούμης ως αρμόζει σε έναν αληθινό ιδεολόγο, δεν φοβήθηκε ποτέ όσο ζούσε την μοναξιά των ανθρώπων διότι έστεκε πέρα απο τον τόπο και τον χρόνο των συγχρόνων του και τούτο μαζί με την ανιδιοτελή θυσία του, τον καθίστούν λαμπρό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος κοιτάζει ψηλά και οχι απο ψηλά,παίρνοντας μαζί στον τάφο την αλήθεια,την εντιμότητα απέναντι στον εαυτό του πρώτα απο όλα,την πίστη στην ιστορική συνέχεια του έθνους,την πίστη πως εκείνος ήταν για όσο ήταν, ο ζωντανός κρίκος μιάς ατελείωτης αλυσίδας προπατόρων,σύγχρονων και απογόνων,οχι ο δραγούμης δεν απέθανε μόνος δεν απέθανε κάν, διότι έδρασε ως φορέας ιδεών και οι ιδέες δεν πεθαίνουν,άλλοι θα πρέπει να φοβούνται πως είναι μόνοι και αν δεν με πιστευετε ρίξτε μία ματία στον καθρέφτη....

"Οραματιζόμεθα το μέλλον,πράττωντες είς το παρόν,αφουγκραζόμενοι το παρελθον" - Νικηφορος Βυζαντινος


Μετά τιμής
Πάνος Χατζηγεωργιάδης
(Υπογράφων ως Νικηφόρος Βυζαντίνος)
Μουσικοσυνθέτης,Λογοτέχνης και δημοσιογράφος

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ "ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ"
Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου σωματείου "ΦΙΛΩΝ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",παρέστην είς την σύσκεψιν περί του "τάματος του έθνους" είς το αρχιεπισκοπικόν μέγαρον,μετά των αγίων πατέρων μητροπολιτών Σεραφείμ Πειραιώς και Καστοριάς,αναμένονται εξελίξεις λίαν θετικές μιάς και η εκκλησία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για τον τόπο με κινήσεις που θα δώσουν όραμα σε τούτο τον λαό εκ νέου.
Το κείμενο της δικής μου εισήγησης - παρέμβασης παραθέτω παρακάτω,την οποία εδιάβασα είς όλους και παρέδωσα είς τους σεβασμιότατους μητροπολίτες οι οποίοι οχι μόνον εδέχθησαν να συναντηθώσι μαζί μας αλλά εστήριξαν με θερμά λόγια την πρωτοβουλία μας ταύτη.
Να αναφέρω για την ιστορία πως το λεγόμενο "τάμα του έθνους" αποτελεί την υπόσχεση του Θ. Κολοκοτρώνη αλλα και όλων των αγωνιστών εθνικής παλιγγενεσίας,πως εάν η επανάστασις καταλήξει θετικώς,εκείνοι θα προβούν είς την ανέγερσιν μεγαλειώδους ναού αφιερωμένου είς των σωτήρα υμών Ιησού Χριστό.
Το δέ ζεύγος αναγνωστοπούλου είναι οι ιδρυταί του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ και ασχολούνται απο πολλού χρόνου με το θέμα ενώ διατηρούν και την κάτωθι ιστοσελίδα περαν των έντυπων εκδόσεων τους.

http://www.fotgrammi.gr

Το κείμενο της παρεμβάσεως μου ακολουθεί


" Εν Αθήναι,Πέμπτη 21.7.2011

Σεβασμιότατοι Μητροπολίται

Δεν προτίθεμαι στο παρόν να αναλώσω τον πολύτιμο χρόνο σας με διαφόρων ειδών επιχειρήματα σχετικώς με τον επιλογή της θέσεως ή τα οικονομικά ζητήματα του μεγαλειώδους εγχειρήματος του τάματος του έθνους.

Σκοπόν έχω να μιλήσω περισσότερο στην καρδιά και στο συναίσθημα, παρά στο μυαλό και την λογική,ανήκωντας στον κύκλο της καλλιτεχνίας έμαθα σε όλη μου την ζωή να προτάσσω το συναίσθημα απο την λογική των πραγματών,χωρίς όμως οτι λέγω να στερείται λογικης και να αιθεροβατεί.

Το συγκεκριμένο μεγαλειώδες εγχείρημα της ανεγέρσεως του τάματος του έθνους,περίλαμπρου ναού αφιερωμένο είς τον σωτήρα των ψυχών υμών Ιησού Χριστό,πέραν των όποιων δυσκολιών τις οποίες καθίσταται φυσικό να έχει όσον αφορά την πραγμάτωση του, καθώς και πέραν των όποιων οφελημάτων σε πρακτικό επίππεδο εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς,πιστεύω πως θα φέρει μία ψυχική και ουσιαστική ανάταση σε τούτο τον καταπροδομένο λαό,τον λαό με τα καταματωμένα όνειρα και ελπίδες,τα ζυμωμένα με τον ιδρώτα και το δάκρυ του, για ένα καλύτερο μέλλον.

Τούτο είναι που πρέπει να μπεί στην ζυγαριά της ιστορίας, και οχι το πόσοι,ποιοί κόποι και απο ποιούς θα πρέπει να καταβληθούν,αλλά το τί ωφελιμότητα έχει να προσφέρει ένα τέτοιο κολλοσιαίο εγχείρημα σε όλο τον λαό,μόνον έτσι θα πρέπει να αξιολογούνται όλα τα έργα,πόσο μάλλον ένα έργο τέτοιας ιστορικής,ηθικής αλλά το περισσότερο αξιακής σημασίας σε τόσο δύσκολους καιρούς.
Η υποχρέωσις όλων μας έναντι της θρησκείας και του έθνους, πόσο μάλλον των απο φύση και θέση ηγητώρων, καθώς και όσων αγωνίστηκαν έντιμα για όλα αυτά ανά τους αιώνας,είναι ένα πανανθρώπινο καθήκον,το καθήκον του ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να ειδωθεί ως ένας μοναχά κρίκος μιάς τεράστιας νοητής αλυσίδας προπατόρων,συγχρόνων αλλα και απογόνων,η πραγμάτωση του παρόντος εγχειρήματος δέ, αποτελεί ουχί μόνον ηθική υποχρέωση προς τους προπάτορες υμών,αλλά ίσως και το σημαντικότερο, καθίσταται ως φυσική συνέπεια, το να δράσει ως παράδειγμα για τους σύγχρονους μας,καθώς και παρακαταθήκη διά τις επόμενες γενιές.
Σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς για το έθνος και την πατρίδα,η αγία μας εκκλησία θα πρέπει να αναλάβει και πάλι για πολλοστή φορά,την πρωτοπορία και να βγεί μπροστά όπως έκανε πάντοτε αναλαμβάνωντας την ιστορική της ευθύνη, σταματώντας την συνεχόμενη απο δεκαετιών κατρακύλα της ελλάδος,την αξιακή αποσάρθρωση και την σαπίλα η οποία έχει πλήξει τον καθένα σε επίππεδο ατόμου και έχει αναγκαστικώς αποδιώξει τον λαό απο τους κόλπους της σε μεγάλο βαθμό, σε αυτό το ξαναμάζεμα του κόσμου στις πραγματικές πηγές της αλήθειας θεώρω πως θα συντελέσει και το παρόν εγχείρημα κατά πολύ.

Δυστυχώς τούτος ο λαός δεν πιστεύει πλέον τίποτε και ως λέγω διαπιστώνων στην αρθογραφία μου στον έντυπο τύπο,"Η επόμενη επανάσταση θα γινεί για τα ευρώ και οχι για τον σταυρό",θα πρέπει λοιπόν η εκκλησία μας να αναλάβει το τιμόνι της πατρίδος εκ νέου και να ανασκάψει το σαπισμένο έδαφος στο οποίο έχουν φυτρώσει κάθε είδους ζιζάνια,τούτος είναι ο ιστορικός,ηθικός αλλα και ο αξιακός της ρόλος κατ εμέ.

Σε έσας έτυχε η μεγάλη ευθύνη προς αυτή την κατεύθυνση,έσεις μπορείτε να παρασύρετε τούτο τον λαό πίσω εκέι που ανήκει πραγματικά,βγάζωντας τον απο τον φαύλο κύκλο στον οποίο έχει περιέλθει, ακόμη και αν εμείς οι λαικοί, είχαμε όλη την καλή διάθεση για κάτι τέτοιο,ακόμη και εάν διαθέταμε κάθ΄ολοκληρίαν τα οικονομικά μέσα και τους εθελοντές,όλα τούτα θα ήταν άχρηστα χωρίς την δική σας καταλυτική παρέμβαση,σείς είστε η ατμομηχανή του έθνους και ο καθείς εξ υμών τα απλά βαγόνια,για αυτό και προσβλέπουμε στην δική σας βοήθεια,για αυτό και θέλουμε όλοι να θέσουμε τις όποιες δυνάμεις μας κάτω απο την ασπίδα της αγίας μας εκκλησίας.

Τούτο το εγχείρημα ας ειδωθεί ως μία τεράστια ευκαιρία ιστορικής σημασίας είς την οποία όσοι συμμετάσχουν, τα ονόματα των θα γραφούν με χρυσά γράμματα στην ιστορία και οχι σαν βάρος και ευθύνη προς αποφυγήν,εξάλλου τόσο εσείς προσωπικώς αλλά και η εκκλησία μας ως σύνολο ποτέ δεν φοβήθηκε την ανάληψη τέτοιας σημασίας ευθυνών ανά το διάβα των αιώνων.

Είναι επίσης προφανές πως εγχείρημα τέτοιου κολλοσιαίου μεγέθους δεν θα μπορούσε ποτέ ούτε καν να ξεκινήσει εάν δεν βασιστεί στον εθελοντισμό του λαού,όμως για να μπορέσει ο καθείς εξ υμών να προσφέρει τις υπηρεσίες του αμισθί και εθελοντικά (πέραν των ανθρώπων οι οποίοι ήδη ασχολούνται νυχθιμερών με το ζήτημα),για να μπορέσει να πεισθεί να κάνει κάτι τέτοιο, έχει ανάγκη την προστασία και το πατρικό χέρι της αγίας μας εκκλησίας,της οποίας η καταλυτική συμβολή θα είναι και ο παράγοντας ο οποίος θα επιτρέψει σε τούτο το έργο να πάρει σάρκα και οστά.

Απο τούτον τον λαό λείπει το όραμα και ΜΟΝΟΝ εσείς δύνασθε να το παράσχετε εκ νέου.

Για όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκα παραπάνω,πιστεύω πως η εκκλησία μας οχι μόνον πρέπει,αλλα και υποχρεούται απο του ιστορικού της ρόλου,να συνδράμει με όλα τα μέσα και προπάντων μέσω του κύρους της είς τον ευλαβή ελληνικό λαό, στο όλο εγχείρημα, προσφέροντας τα μέγιστα για μία ακόμη φορά στην ανάταση της πατρίδος και του έθνους.

"Σαν θα σταθείς να ξαποστάσεις
μην το τολμήσεις και με ξεχάσεις
κατάρα κι ευχή με πόνο σου δίνω
τον τόπο αυτόν στα χέρια σου αφήνω"


εκ του ποίηματος μου "ΔΙΑΒΑΤΗ ΣΤΑΣΟΥ"
(Υπογράφων ως Νικηφόρος Βυζαντινός)


Ευχαριστώ απο καρδιάς για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Μετά βαθυτάτης εκτιμήσεως και ευλάβειας προς το πρόσωπον σας
Ο θεός να φωτίζει τον δρόμο όλων
Παναγιώτης Χ. Χατζηγεωργιάδης
Μουσικοσυνθέτης,Λογοτέχνης και δημοσιογράφος"

ΜΝΗΜΗ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ - Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΜε αρκετή προσέλευση κόσμου παρά τις αντίξοες συνθήκες,επέστη και εφέτος η εκδήλωση μνήμης για την εκτέλεση του Ίωνος Δραγούμη στα 1920 με συνδιοργανωτές την επιτροπή μνήμης Ίωνος Δραγουμη,την νεολαία του ΛΑ.Ο.Σ. καθώς και το ίδρυμα "ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ".
Την εκδήλωση άνοιξε ο εμνευστής της απο τα 1983 και εντεύθεν,εκδότης Γίαννης Γιαννάκενας,ενώ χαιρετισμούς παρέθεσαν κατά σειρά οι Πάνος Χατζηγεωργιάδης (Μουσικοσυνθέτης,Λογοτέχνης και Δημοσιογράφος),Θάνος Πλεύρης (Νομικός,Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ. Α Αθηνών) και Χρήστος Γούδης (Αστροφυσικός,Πρόεδρος ιδρύματος "ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ").
Η εκδήλωση έκλεισε με κατάθεση στεφάνων.

Παρακάτω βρίσκεται ο Χαιρετισμός προς την εκδήλωση τον οποίο και παρέθεσα εκ μέρους της επιτροπής μνήμης ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ.

"Aγαπητοί Φίλοι και Συναγωνιστές,
εκ μέρος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, χαιρετίζουμε την σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται, αδιάκοπα από το 1983. Ενας φόρος ΤΙΜΗΣ για εναν ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΗΝΑ τον ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ.Πόσο επίκαιρος δείχνει ετούτος ο άνθρωπος ο οποίος στάθηκε "μόνος" απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα των παρακρατικών του καθεστώτος οταν έθιξε το θεμελιώδες θέμα της προσωπικής ευθύνης του καθενός εξ υμών και πως ο καθένας θα πρέπει να νοιάζεται για το τί εχεί να προσφέρει ο ίδιος στην πατρίδα του μην περιμένωντας καμία ανταμοιβή για τις όποιες υπηρεσίες του προς αυτήν,πως θα πρέπει να γίνει το παράδειγμα και οχι μία ακόμη μαιμού η οποία θα πιθηκίζει σε οτι του λένε οι άλλοι και θα αντιγράφει επακριβώς την πολλές φορές λάθος συμπεριφορά των πολλών καταλήγωντας στο βάραθρο της καταστροφής τόσο ως άτομο όσο και ως κοινωνία κατ΄επέκταση.


Οχι κυρίες και κύριοι ο Ίων δραγούμης δεν στάθηκε μόνος απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα του Γύπαρη,είχε μαζί του και το πλήθος των ίδεών του περί του δικαίου και της αλήθειας οι οποίες ειναι οχι μόνον διαχρονικές αλλα και πανανθρώπινες,ο δραγούμης ως αρμόζει σε έναν αληθινό ιδεολόγο, δεν φοβήθηκε ποτέ όσο ζούσε την μοναξιά των ανθρώπων διότι έστεκε πέρα απο τον τόπο και τον χρόνο των συγχρόνων του και τούτο μαζί με την ανιδιοτελή θυσία του, τον καθίστούν λαμπρό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος κοιτάζει ψηλά και οχι απο ψηλά,παίρνοντας μαζί στον τάφο την αλήθεια,την εντιμότητα απέναντι στον εαυτό του πρώτα απο όλα,την πίστη στην ιστορική συνέχεια του έθνους,την πίστη πως εκείνος ήταν για όσο ήταν, ο ζωντανός κρίκος μιάς ατελείωτης αλυσίδας προπατόρων,σύγχρονων και απογόνων,οχι ο δραγούμης δεν απέθανε μόνος δεν απέθανε κάν, διότι έδρασε ως φορέας ιδεών και οι ιδέες δεν πεθαίνουν,άλλοι θα πρέπει να φοβούνται πως είναι μόνοι και αν δεν με πιστευετε ας ρίξουμε όλοι μία ματιά στον καθρέπτη,μπορεί να εκπλαγούμε όλοι απο ετούτη την πράξη...

"Οι μέρες είναι όλες ίδιες,ο άνθρωπος δημιουργεί την ιστορία μέσω της συμμετοχής ή και της αποχής του"

"Οι σφαίρες σου ψιθύρισαν
το πιό μεγάλο ψέμμα
το αίμα σου πάνω στην γής
απ΄το δικό σου αίμα" - Εκ του ποίηματος μου "ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ"


ΑΘΑΝΑΤΟΣ !!!"


Μετά τιμής
Πάνος Χατζηγεωργιάδης
Μουσικοσυνθέτης,Λογοτέχνης
Δημοσιογράφος εφημερίδος "Ελεύθερη Ώρα"
Εν Αθήναι,Ιούλιος 2011

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΜΝΗΜΗ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ...


Την επαύριον 20ή Ιουλίου και ώρα 19.00 ανήμερα της άλλης μαύρης σελίδας,της είσβολης του αττίλα στην κύπρο,η επιτροπή μνήμης Ίωνος Δραγούμη,το ίδρυμα "Ίων Δραγούμης",το κόμμα του ΛΑ.Ο.Σ. με παρουσία βουλευτών,καθώς και άλλοι φορείς θα τιμήσουν την μνήμη του πατέρα του ελληνικού εθνικισμού,του εμπνευστή του μακεδονικού αγώνος Ίωνα Δραγούμη,όποιος δύναται ας είναι εκεί.
Τον χαιρετισμό για την εκδήλωση εκ μέρους της επιτροπής μνήμης Ίωνος Δραγούμη η οποία και εξεκίνησε την εν λόγω εκδήλωση απο το 1983,θα απευθύνω προσωπικώς.


Με εκτίμηση
Πάνος Χατζηγεωργιάδης
Μουσικοσυνθέτης,Λογοτέχνης (Ποίηση)
Δημοσιογράφος εφημερίδος "Ελεύθερη Ώρα"

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

"1974 ΚΥΠΡΟΣ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ" ΤΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΟΣ ή "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΣ"


Του Πάνου Χατζηγεωργιάδη


Με μία ακόμη επέτειο να συμβαίνει,επί τριανταεπτά συναπτά έτη απο τα γεγονότα της κύπρου την οποία θα "εορτάσουμε" σε λίγες ημέρες και η οποία κρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη συνενοχής και ευθύνης, πάνω απο τα κεφάλια όλων και προπάντων των ανευθυνουπεύθυνων της μεταπολιτευτικής (και οχι μόνον) καταστάσεως και εντεύθεν αλλά και των πολιτών αυτής της χώρας της φαιδράς πορτοκαλέας, περί του ζήτηματος του κυπριάκου και της υποβόσκουσας συγκάλυψης των πραγματικών γεγονότων επί δεκαετίες ,καθώς και της αποκάλυψης επιτέλους των πραγματικών υπευθύνων της τραγωδίας της κύπρου,μίας τραγωδίας δίχως απο μηχανής θέους και κάθαρση,έρχεται να αναταράξει τα λιμνάζοντα ως είθισται νέρα του οτιδήποτε σημάντικου το οποίο χρειάζεται διερεύνηση σε αυτόν τον τόπο,το βιβλίο - έρευνα (γραμμένο στο πολυτονικό συστημα μάλιστα,ως μία ακόμη ουσιαστική μορφή αντίστασης στην "νέα γλώσσα" που κάποιοι προσπαθούν με σχέδια δεκαετιών να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό), μα και κατάθεση ψυχής του Κώστα Δημητριάδη με τίτλο "1974 Κύπρος - η μεγάλη προδοσία" απο τις εκδόσεις "Πελασγός" του Γιάννη Γιαννάκενα,τους οποίους εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω δημοσίως αμφοτέρους, τόσο για την παραχώρηση τούτης της συνέντευξης όσο και του χρόνου τους,χάριν μνημοσύνου πεσόντων αλλά και επιβιώσαντων είς έναν ακόμη "άγνωστο πόλεμο" για το νεοελλήνικό κράτος.
Το παρόν πόνημα δείχνει διατεθημένο να πεί τα πράγματα έξω απο τα δόντια επιτέλους,προβαίνοντας στην αποκαθήλωση "θεών" και "δαιμόνων",ας περάσουμε το λοιπόν είς το βάθος του κήπου, μέσω κάποιων εκ των ερωτήσεων που ζητούν απάντηση επί τόσες δεκαέτιες για το τις πραγματικά πταίει,διότι πέραν των αγνοουμένων - αγνοηθέντων στην ουσία,των βετεράνων που πετάχτηκαν απαξιωμένοι να πεθάνουν σε μία γωνία,του απλού κόσμου που έχασε τις περιουσίες του αλλα και τους δικούς του ανθρώπους,η ιστορία αναμένει πραγματικές απαντήσεις περί του θέματος χωρίς υπεκφυγές,πολιτικές σκοπιμότητες και αγιοποιήσεις.


1. Κε Δημητριάδη, δυό λόγια για σας καθώς και για το τί σας ώθησε στην συγγραφή αυτού του βιβλίου


Αγαπητέ κε Χατζηγεωργιάδη, πρώτα από όλα σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να φιλοξενήσετε στην Εφημερίδα σας, αυτή την συνέντευξή μου που αφορά το βιβλίο μου ΚΥΠΡΟΣ 1974 - Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
Προσωπικά δεν έχω καμμία σχέση με τα γεγονότα – λόγω ηλικίας – αλλά ούτε και κάποιο ιδιαίτερο δεσμό με το νησί. Απλά είμαι Έλληνας και σαν Έλληνας με ενδιέφερε πάντα ότι έχει σχέση με την Ιστορία μας και ιδιαίτερα με ότι παραμένει θολό και γκρίζο.
Για να έλθουμε στο θέμα της συγγραφής της έρευνας μου με θέμα την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο το 1974, όπως αναφέρω στο βιβλίο μου μεγάλο ρόλο έπαιξαν δύο παράγοντες: πρώτον η στάση του πατέρα μου κατά την ημέρα της Επιστράτευσης, όπου τον είδα με τα μάτια μου να διαπληκτίζεται με τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής μας, όταν ο δεύτερος του είπε ότι δεν επιστρατεύεται διότι είχε λευκό απολυτήριο και τον είδα περίλυπο να κλαίει μετά στο σπίτι μας για αυτό. Φανταστείτε εμένα σε μια ηλικία 11 χρονών, να βλέπω τον πατέρα μου τον οποίο είχα σαν ίνδαλμα μου – 37 χρονών ήταν τότε - να κλαίει επειδή δεν τον επιστράτευαν! Ο δεύτερος λόγος ήταν όταν ξεκινώντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία σαν Εμπορικός Αντιπρόσωπος το 1984, ταξίδευα συχνά σε ετήσια βάση στην Κύπρο και τύγχανε με τους Κύπριους συνεργάτες μου να συζητούμε σε στιγμές χαλαρότητας – κύρια στο παραδοσιακά πλούσιο βραδινό τραπέζωμα – τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Διαπίστωσα με έκπληξή μου ότι αν στο τραπέζι ευρίσκονταν τρεις Κύπριοι φίλοι, για το ίδιο γεγονός άκουγα τρεις διαφορετικές εκδοχές…. Και όχι μόνο αυτό. Συχνά πυκνά η συζήτηση κατέληγε σε καυγά! Άντε τώρα εσύ να καταλάβεις τι είχε γίνει τότε…. Έτσι αποφάσισα να παραμερίσω τις «κραυγές» και να αναζητήσω μόνος μου την αλήθεια! Άρχισα λοιπόν να διαβάζω την όχι τόσο πλούσια τότε, βιβλιογραφία που είχε γραφεί για τα γεγονότα, κύρια από δημοσιογράφους επηρεασμένους από το κλίμα ευφορίας της Μεταπολίτευσης. Καθώς τα χρόνια περνούσαν αυτή η βιβλιογραφία εμπλουτίστηκε από βιβλία ερευνητών και πρωταγωνιστών των γεγονότων του «μαύρου καλοκαιριού του 1974». Έτσι σιγά σιγά έφτασα να έχω μελετήσει περίπου 80 βιβλία, Πορίσματα Ανακριτικών Επιτροπών, Πορίσματα Στρατιωτικών Αρχών, Χάρτες Μαχών κλπ, τα οποία μου έδωσαν εν κατακλείδι ανάγλυφη την εικόνα του τι πραγματικά έγινε τότε.


2. Τί το καινούριο θεωρείτε πως έχει να προσφέρει στην βιβλιογραφία περί του κυπριακού ζητήματος το παρόν πόνημαΌπως σας ανέφερα πριν, τα περίπου 80 βιβλία που έχουν γραφεί για τα γεγονότα του 1974 σε μεγάλο βαθμό αποφεύγουν τα «ονόματα» των υπευθύνων. Αποφεύγουν δηλαδή να καταλογίσουν έστω υποκειμενικά, το «ποίος έφταιξε» για το τι έγινε τότε. Πολλοί συγγραφείς δεν αποφεύγουν να εμπλέξουν τις προσωπικές τους πολιτικές πεποιθήσεις στην συγγραφή των συμπερασμάτων τους, έτσι ώστε είτε από την μία πλευρά είτε από την άλλη – και αναφέρομαι στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές του Κυπριακού Ελληνισμού – να παραλείπονται ή να αποσιωπούνται πράξεις και ενέργειες που εκθέτουν πρόσωπα και πολιτικές παρατάξεις. Τυγχάνει να υπάρχουν βιβλία που να καταφέρονται φανερά κατά των Στρατιωτικών του Καθεστώτος των Αθηνών, αλλά να μην μπαίνουν στον κόπο να ψάξουν – ή καλύτερα να αναφέρουν – τις ευθύνες της ανατραπείσας Κυβέρνησης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Επίσης ελάχιστα βιβλία αναφέρονται στις ευθύνες της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, του πρώτου Μεταπολιτευτικού σχήματος δηλαδή, οι οποίες και υπήρξαν και φαίνονται πιο ξεκάθαρα σήμερα με την ευχέρεια που μας δίνουν πλέον τα 37 χρόνια που πέρασαν από τότε. Τέλος κάποια βιβλία περνούν «εξ απαλών ονύχων» τα λάθη (ακούσια ή εκούσια) της Ηγεσίας των Επιτελείων στην Αθήνα και την Λευκωσία. Οι αλήθειες όμως σε όλα αυτά τα βιβλία υπάρχουν! Δεν αναφέρονται στα συμπεράσματα, αλλά υπάρχουν. Αρκεί κάποιος να έχει την θέληση και υπομονή να διαβάσει όλη την βιβλιογραφία, να βάλει κάτω τον Χάρτη της Κύπρου, να κρατήσει σημειώσεις με ημερομηνίες και κινήσεις πάνω σε αυτόν, να διασταυρώσει πληροφορίες με βετεράνους και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο και να βρεθεί μπροστά στην ζοφερή πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν εξαιρετικοί ιστορικοί ερευνητές που προσέθεσαν πολλά κομμάτια στην εικόνα του πάζλ εκείνης της εποχής. Αυτό νομίζω ότι προσπάθησα να επιτύχω και εγώ με το βιβλίο μου. Για εμένα Κε Χατζηγεωργιάδη δεν υπάρχουν «ιερές αγελάδες» της Πολιτικής ή της Στρατιωτικής Ηγεσίας. Όπου αντελήφθην ευθύνες τις ονομάτισα. Και ας δημιούργησα εχθρούς από όλες τις πλευρές, ακόμα και στον κοινωνικό μου περίγυρο, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο.3. Ανικανότητα ηγεσίας με λάθος εκτιμήσεις, έλλειψη οργάνωσης και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ιδιοτέλεια ή απλώς προδοσία ;


Η λέξη ΠΡΟΔΟΣΙΑ είναι πολύ βαριά για να την εκστομίζει κάποιος έτσι ελαφρά τη καρδία. Για να κατηγορήσεις κάποιον ότι πρόδωσε, πρώτον πρέπει να περιγράψεις τον τύπο της προδοτικής πράξης του και δεύτερον να την περιγράψεις. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σπιλώνει υπολήψεις και πρόσωπα, που είτε είναι ακόμα στην ζωή, είτε έχουν πεθάνει, όταν δεν καλύπτει τις δύο παραπάνω παραμέτρους. Εγώ ξεκαθάρισα από την αρχή του κεφαλαίου των συμπερασμάτων μου ότι για μένα προδοσία δεν είναι μόνο να φοράει κάποιος μια κουκούλα και να καταδίδει πατριώτες στον εχθρό, ούτε να παραδίδει στον εχθρό στρατιωτικά μυστικά της πατρίδας του. Προδοσία είναι να προχωρεί σε πράξεις και ενέργειες που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δύνανται να επιφέρουν βλάβη στην πατρίδα του και εν τούτοις να τις πράττει χωρίς ενδοιασμό! Και ακόμα χειρότερα όταν αντιλαμβάνεται το τραγικό αποτέλεσμα των ενεργειών του, να μην κάνει τίποτα να περιορίσει το κακό, ούτε να ζητάει την λύτρωση με το να ζητήσει έστω μία συγγνώμη! Υπό αυτό το πρίσμα εκθέτω την δική μου εκδοχή για αυτούς που συνετέλεσαν στην ΠΡΟΔΟΣΙΑ της Κύπρου το 1974. Παραδείγματος χάριν, ο Μακάριος ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη που με δικές του ενέργειες αποδυνάμωσε όχι μόνο το λεγόμενο Ενιαίο Εθνικό Μέτωπο αλλά και την αποτρεπτική ικανότητα της Εθνικής Φρουράς, διατηρώντας και τον εξοπλισμό και την αριθμητική της οροφή σε αξιολύπητα επίπεδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική Φρουρά της πλειοψηφίας του 80% του πληθυσμού, είχε υπό τα όπλα λιγότερους άνδρες από ότι η μειοψηφία του 18% τον Ιούλιο του 1974. Για τον οπλισμό άλλη θλιβερή ιστορία. Ελλείψεις μέχρι και 65% σε κρίσιμο πολεμικό υλικό, ενώ «οι πραιτωριανοί» του, το Εφεδρικό σώμα ήταν πάνοπλοι σαν αστακοί! Από την άλλη ο Ιωαννίδης ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη για το αφελές Πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου στο οποίο τον παρέσυραν οι Αμερικάνοι διά του Kissinger και των ανθρώπων του στην Ελλάδα. Θα απαιτούσα όταν αντελήφθη την παγίδα την οποίαν του έστησαν ή να αντιδράσει στρατιωτικά ή να βάλει το υπηρεσιακό του πιστόλι στον κρόταφο του και να ζητήσει συγγνώμη από την πατρίδα διά της αυτοχειρίας του! Τίποτα από τα δύο δεν έπραξε. Για τους Πολιτικούς της Μεταπολίτευσης δεν θα πω σχεδόν τίποτα. Τα λέω όλα και ξεκάθαρα στο βιβλίο μου. Και μόνο το γεγονός ότι επί 37 χρόνια κρατούν καταχωνιασμένο στα υπόγεια της Βουλής των Ελλήνων τον λεγόμενο «Φάκελλο της Κύπρου» χωρίς καμμιά διάθεση να τον ανοίξουν… τα λέει όλα!


4. Συμπερασματικά και εκ του αποτελέσματος, τις τελικά πταίει για το κυπριακό, βρισκόμαστε μπροστά για ακόμα μιά φορά σε μιά σειρά απο ανευθυνουπεύθυνους και επιμερισμό των ευθυνών, υπάρχει εμφανής ή υποβόσκουσα διασύνδεση των καθεστώτων πρό και μετά της εισβολής σε Αθήνα και Κύπρο και ποιός ο ρόλος του ξένου παράγοντα ;Κατ’ εμέ Κε Χατζηγεωργιάδη, το ντόμινο της προδοσίας παίχτηκε ως εξής. Οι Αμερικάνοι ήθελαν να ξεφορτωθούν τον Μακάριο, διότι αλληθώριζε είτε προς τους Αδέσμευτους είτε προς την Μόσχα και αυτό τους δημιουργούσε προβλήματα ως προς την προστασία του Ισραήλ και των σχεδιασμών τους στην ευαίσθητη Νοτιανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ήταν εξαιρετικά ευφυής και αντιλαμβανόταν το πρόβλημα που θα δημιουργούσε στην Ελλάδα και την Κύπρο μια απόπειρα ανατροπής του Μακαρίου. Τήρησε λοιπόν μια απόσταση ασφαλείας από τις επιδιώξεις των Αμερικανών. Όταν πλέον έγινε ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσαν να υπολογίζουν σε αυτόν, με αφορμή την μη παραχώρηση στρατιωτικών διευκολύνσεων στους Αμερικάνους κατά τον Πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραήλ και Αράβων τον Οκτώβριο του 1973, αποφάσισαν να τον ανατρέψουν, παίρνοντας σαν αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Έβαλαν στην εξουσία τον πιστό τους, αφελή Εθνικιστή (επικίνδυνο μίγμα) Ταξίαρχο Ιωαννίδη, τον πλαισίωσαν και με έναν Αμερικανοτραφή Πρωθυπουργό που είχαν έτοιμο, τον Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο και από εκείνη την στιγμή έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο τους και μπήκαν στην διαδικασία της δημιουργίας τριβών με τον αρχομανή Μακάριο. Ο Αμερικανοεβραίος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τότε, έπαιξε με τα αδύνατα σημεία που είχαν τα δύο πιόνια στην σκακιέρα. Την αφέλεια και τον Εθνικισμό του Ιωαννίδη και από την άλλη τον εγωισμό και την αρχομανία του Μακαρίου. Ο Ιωαννίδης έμπλεξε στην πραγματοποίηση του Πραξικοπήματος και ο Μακάριος ζήτησε από τους Τούρκους να εισβάλλουν στην Κύπρο. Η έλευσις των Πολιτικών έριξε την ταφόπλακα σε αυτό που λέμε «Όνειρο για την ‘Ενωσιν» με τους ατιμωτικούς για την Ελλάδα χειρισμούς τους, στην περίοδο μεταξύ «Αττίλα 1» και «Αττίλα ΙΙ» και μεταγενέστερα!


5. Γιατί, κατά την προσωπική σας εκτίμηση πάντοτε, δεν άνοιξε ποτέ από μεταπολιτεύσεως και εντεύθεν ο περίφημος «φάκελος της κύπρου» και ποιές οι πληροφορίες για το θέμα των αγνουμένων, επίσης ποιά η τύχη των πολεμιστών οι οποίοι επέζησαν των μαχών και πως αντιμετωπίσθηκαν από το νεοελληνικό κράτος.Πιστεύω ότι φαίνονται ξεκάθαρα οι Ευθύνες των Πολιτικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και οι διαβουλεύσεις τους με το Επιτελείο του Ιωαννίδη που τους κάλεσε. Αυτό είναι κάτι που καταρρίπτει τον μύθο της Μεταπολίτευσης πάνω στο οποίο χτίστηκε το Κράτος μετά το 1974. Αν γνωστοποιηθεί ο Φάκελλος της Κύπρου θα φανεί ποιοι Αξιωματικοί δεν τίμησαν την στολή τους και θα πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν! Τότε αν αυτοί αναγκαστούν να μιλήσουν, θα πουν για τις ανίερες συμφωνίες της εποχής, μεταξύ Αξιωματικών των Επιτελείων, Αμερικανών και Πολιτικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Πολλοί μύθοι θα καταρρεύσουν και πολλά μάτια θα μείνουν ξάγρυπνα για πολύ καιρό φοβούμενα την έλευσιν της Νέμεσης! Σε ότι αφορά τους αγνοούμενους – εγώ θα συνεχίσω να τους λέω «αγνοηθέντες» - έχει γίνει πλέον γνωστό και από μαρτυρίες και από απόρρητα έγγραφα της Κυπριακής ΚΥΠ, ότι μέχρι τουλάχιστον το 1984 γνωρίζαμε ότι ζούσαν αρκετοί από αυτούς και Ελλαδίτες και Κύπριοι, και ότι οι Τούρκοι τους είχαν μεταφέρει στην λίμνη Βαν και αλλού. Τι κάναμε για όλους αυτούς ; Κροκοδείλια δάκρυα και κινήσεις τέτοιες ώστε να μην εμφανιστούν αυτές οι πληροφορίες για να μην εκτεθεί η Τουρκία, που παράνομα κρατεί αδήλωτους αιχμαλώτους πολέμου για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την εισβολή. Και όλα αυτά στα πλαίσια του ραγιαδισμού που διακατέχει τις Πολιτικές μας Ηγεσίες της Μεταπολίτευσης και της κακώς εννοούμενης Ελληνο-Τουρκικής φιλίας! Όσο για τους Πολεμιστές της πρώτης γραμμής που γύρισαν με ένα τεράστιο τραύμα στην ψυχή τους, οι Ηγεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας αγνόησαν και αυτούς και τον αγώνα τους μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90. δεν θα αναφερθώ για το γεγονός ότι με τον επαναπατρισμό τους αμέσως μετά τα γεγονότα, με ακόμα τα ξεραμένα αίματα στις σχισμένες στολές τους, υπέστησαν τον εξευτελιστικό έλεγχο των Τελωνειακών Αρχών «του άκαπνου» Νεοελληνικού Κράτους! Ήταν χαρακτηριστικό ότι τους είχαν στιγματίσει με τον χαρακτηρισμό «χουντικοί» που στην αντιδικτατορική μανία ακόμα και των Κυβερνήσεων της λεγόμενης Δεξιάς, έφτασαν να εκδιωχθούν κυριολεκτικά με τις κλωτσιές από το γραφείο του Ευάγγελου Αβέρωφ. Το 1998, ο Υπουργός τότε Τσοχατζόπουλος, στα πλαίσια του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος και υπό την πίεση των Βετεράνων και του ορισμένων λειτουργών του Τύπου στην Κύπρο προχώρησε στην αναγνώριση κατά κάποιο τρόπο της Υπηρεσίας που προσέφεραν το 1974 και αργότερα πριν 4-5 χρόνια ο έτερος Υπουργός Λαμπρόπουλος διεύρυνε τα δικαιώματα τους που απέρρεαν από αυτήν την Υπηρεσία τους (πχ. νοσηλεία σε στρατιωτικά νοσοκομεία). Πέραν τούτων ΟΥΔΕΝ!


6. Πολλά τα σχέδια επισημοποίησης της εισβολής του 74 έκτοτε, (Σχέδια Ανάν, αναφορές στην διζωνική ομοσπονδία, ένταξη στην Ε.Ε. μόνο του ελεύθερου κομματιού του νησιού),ποιά η άποψη σας σχετικά με το εγγύς και απώτερο μέλλον για το όλο ζήτημα ;Τα πράγματα δεν διαγράφονται καλά για την Κύπρο αλλά και για τον Ελληνισμό γενικότερα. Κατά κακή συγκυρία στις ηγεσίες των δύο Κρατών σήμερα ευρίσκονται δύο φωτεινά παραδείγματα «ραγιαδισμού» και «υποτέλειας». Από την μία πλευρά ο κ.Χριστόφιας από δε την άλλη ο κ.Παπανδρέου. Δύο υπέρμαχοι της Ελληνο-Τουρκικής Φιλίας χωρίς ανταλλάγματα. Ο κ.Χριστόφιας στην Κύπρο, προφανώς πιστεύοντας ότι μπορεί με υποχωρήσεις άνευ ανταλλαγμάτων να «λύσει» το Κυπριακό, έχει επιδοθεί σε ενέργειες που διαλύουν τον Εθνικό Ιστό, παγιώνουν και νομιμοποιούν τα τετελεσμένα των 37 χρόνων και δημιουργεί ένα Κράτος Νέο-Κυπρίων που καμμία σχέση δεν έχει με αυτό το οποίο οραματίστηκαν και για το οποίο θυσιάστηκαν οι Ήρωες Αγωνιστές της ΕΟΚΑ του 1955-59 και της Εθνικής Φρουράς του 1974. Από την άλλη έχουμε έναν Γεώργιο Παπανδρέου τον νεώτερο, που ακροβατεί μεταξύ ενδοτισμού και ανοησίας. Πιστεύει ότι με την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, θα καμφθεί η δεύτερη και θα συνεισφέρει στην προσπάθεια για βιώσιμη και δίκαια λύση του προβλήματος. Απεμπολώντας Εθνική Κυριαρχία πιστεύει (στην καλύτερη περίπτωση πιστεύει) ότι η Τουρκία θα αφήσει κατά μέρος την άκαμπτη και σταθερή στάση της και θα αποδεχθεί λύση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Πλανάται πλάνην οικτρά!!!! Τα υπόλοιπα κόμματα της Κύπρου ζώντας μέσα στον ευδαιμονισμό της Ένταξης στην Ε.Ε. και στον αγώνα τους να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο στα Κυβερνητικά πράγματα του Κυπριακού Κράτους, έχουν αποδοθεί σε ένα μπαράζ ενεργειών στρουθοκαμηλισμού που φτάνει στα όρια της αδιαφορίας, για τις ανεξέλεγκτες «πρακτικές Χριστόφια». Αν οι Κύπριοι Αδελφοί μας, δεν αντιληφθούν ότι ΜΟΝΟ με μια σταθερή και σκληρή πολιτική κατά των Εισβολέων θα μπορέσουν να αντιστρέψουν το κλίμα στην Ευρωπαική Ένωση, η οποία είναι διακαής πόθος των Τούρκων, τότε δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα καλύτερο για την νέα γενιά που έρχεται και που θα μεγαλώσει στο περιβάλλον όπου οι δολοφόνοι των παππούδων τους του χθες, θα είναι «τα αδέλφια τους» του σήμερα και του αύριο!


Κε Δημητριάδη σας ευχαριστώ για τις όσο το δυνατόν σαφείς απαντήσεις σας τις οποίες μου εδώσατε, δεδομένου και του χώρου αλλά και του ζητήματος αυτού,το οποίο είναι τεράστιο απο την φύση του,ενώ να πληροφορήσω τους αναγνώστες πως το παρόν βιβλίο είναι διαθέσιμο απο τις εκδόσεις "Πελασγός" του Γ. Γιαννάκενα (Χ. Τρικούπη 14 - Αθήνα) με τήλ. επικοινωνίας τα 210 - 3628976/210-6440021 και εμαίλ το acroceramo@hellasbooks.gr.

"Το παρόν αφιερούται στους νεκρούς,αγνοουμένους και βετεράνους αγνοηθέντες απο του νεοελληνικού κράτους,καθώς και στα θύματα αξιωματικούς και οπλίτες της πρόσφατης καταστροφής στην κύπρο μας"Πάνος Χατζηγεωργιάδης
Μουσικοσυνθέτης,Λογοτέχνης
Δημοσιογράφος εφημερίδος "Ελεύθερη ΄Ώρα"

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΣ...


Την προσεχή κυριακή στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" θα υπάρχει συνέντευξη του Κώστα Δημητριάδη,συγγραφέα του βιβλίου "1974 - ΚΥΠΡΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ" απο τις εκδόσεις "ΠΕΛΑΣΓΟΣ",σε εμένα, σχετικώς με το νέο αυτό πόνημα περί του κυπριακού ζητήματος το οποίο έρχεται να προσθέσει συνταρακτικά νέα στοιχεία αλλα και διαπιστώσεις.
Η παρούσα συνέντευξη αφιερώνεται στους νεκρούς της κυπριακής τραγωδίας,στους αγνοουμένους - αγνοηθέντες στην ουσία,στους βετεράνους στον "άγνωστο πόλεμο" του νεοελληνικού κράτους,καθώς και στους αξιωματικούς και οπλίτες οι οποίοι χάθηκαν άδικα στην πρόσφατη καταστροφή στο νησί.


Πάνος Χατζηγεωργιάδης
Μουσικοσυνθέτης,Λογοτέχνης (Ποίηση)
Δημοσιογράφος Εφημερίδος "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ"

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ


Μιάς και ανήκω πλέον και επισήμως στην δημοσιογραφική οικογένεια,περιμένω τις καταγγελίες σας καθώς και τα θέματα δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος προς ανάδειξη και διερεύνηση,στο εμαίλ panoschatzigeorgiadis@gmail.com,καλο δε τα μυνήματα σας να συνοδεύονται και απο κάποια στοιχεία επικοινωνίας για τα περαιτέρω.

Με εκτίμηση
Πάνος Χατζηγεωργιάδης
(Υπογράφων ως Νικηφόρος Βυζαντινός)