ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ...


Είθε η θεοτόκος να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ των ψυχών και των σωμάτων ημών,καθώς και υπέρ του φιλοχρίστου ημών έθνους και της πατρίδος,χρόνια πολλά είς όλους.

Απολυτίκιον κοιμήσεως Θεοτόκου

"Εν τη Γεννήσει, την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε. μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείες ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών." - Απολυτίκιον Κοιμήσεως ΘεοτόκουΔεν υπάρχουν σχόλια: