ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΠΡΟΣ "ΕΚΛΟΓΑΣ"


Αφιερούται εξαιρετικώς είς την ψευδοδημοκρατίαν οπού αναγκαστικώς διαβιούμε και τους σύν αυτώ.


Ο καθείς εκ των βοσκών
βαθυστόχαστος απών
προσμετρά τους οπαδούς του
και δεν το χωρά ο νούς του


Μα πως ειναι δυνατόν
αποτυχημένος ών
τοιαύτοι να με υποστηρίζουν
και συνάμα να με βρίζουν ;


Πάσα ένας αλαλάζων
μοναχά δια το μαντρί του
σκέψιν έχων μόνον μίαν
μην θιγούν οι οπαδοί του


Έκτοτε όστις βρυχάται
είς της ψήφου τον αγρόν
εκ των πάντων θα εκτιμάται
μετ'απόδοσης τιμών

Εν πολυπολιτισμικαί Αθήναι έτος 38ον μ.μ (μετά μεταπολιτεύσεως)


Νικηφόρος Βυζαντινός

Δεν υπάρχουν σχόλια: