ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας, το μεγαλύτερο επίτευγμα της εθνοκοινωνικής επαναστάσεως της τετάρτης Αυγούστου 1936.


Ο Ιωάννης Μεταξάς και η Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας


Του Πάνου Χατζηγεωργιάδη
Μουσικοσυνθέτης, Λογοτέχνης
και Δημοσιογράφος
Δημοσιευθέν απο την μόνιμη στήλη ΥΠΕΡ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
της εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ


“Η Νεολαία είναι εκείνη εις την οποίαν προ παντός θα δώσομεν την ψυχήν
μας όλην και όλα μας τα μέσα δια να σώσομεν
το Μέλλον του Έθνους", γράφει διόλου τυχαία, ο άνθρωπος ο οποιος
οδήγησε την Ελλάδα σε μιά απο τις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας
της, αυτήν του ΕΠΟΥΣ του 1940, ο πραγματικός εθνάρχης Ιωάννης Μεταξάς.
Μέσα σε αυτά τα ολίγα μα σημαντικά λόγια, κρύβεται η στιβαρή πεποίθηση
του Μεταξά πως αν μια χώρα επιδιώκει να έχει μέλλον και εδώ ενοείται
μέλλον μιάς σοβαρής και κραταιάς χώρας και οχι ζητιάνου των άλλων,
οφείλει να εκπαιδεύσει, να χειραγωγήσει και εν τέλλει να οδηγήσει την
νεολαία της, είς ατραπούς ωφελίμους τόσο δια το άτομον, όσο και δια το
σύνολον. Να οδηγήσει τους μελλοντικούς πολίτες - οπλίτες της πατρίδος
σε να ενιαίο πνεύμα δράσης, με πατριδοκεντρικό χαρακτήρα.

Σήμερα με το κατάντημα της νεολαίας μας, της νεολαίας των γενεών της
μεταπο-λήστευσης του τόπου, με ψηλά το δόγμα του "δανεικά και χωρίς
ιδανικά", τα λόγια του μεγάλου ανδρός Ιωάννου Μεταξά, καθίστανται
πλέον προφητικότερα μα συνάμα και χρησιμότερα απο ποτέ. Η κοινωνία
μας, σαπισμένη ως μυελού οστέων, χωρίς μεγάλες ιδέες να επιδιώξει και
να εργαστεί επί των σκοπών των, πίπτει ολοένα και περισσότερον είς τα
αδιέξοδα της απωλείας, είς τον κρημνόν εώς το χείλος του οποίου, η
ίδια η κοινωνία είς το σύνολον της, εφρόντισε τακτικώς και
αδιαλλείπτως, να οδηγηθεί απεμπολώντας το κάθε τι αξιόλογο και
ακολουθώντας την εύκολη οδό της ραθυμίας, της απρέπειας, του
εξευτελισμού του ανθρώπου, γεγονότα τα οποία  είς τα αμύητα μάτια,
ομοιάζουν για δήθεν ελευθερία και "δημοκρατία".
Δυστυχώς δημοκρατία εκατήντησε να αποκαλούμε  το ψεύδος, την πολιτικήν
αλητείαν, την ασυδοσίαν λαού και κυβερνόντων, την εκποίησην και  την
υποβάθμισην της ιστορικής πραγματικότητας και κοινής καταγωγής της
φυλής ημών καθώς  και όλα όσα έφθασαν την χώρα ως εδώ όπου όλοι
γνωρίζουμε, έστω και αν πλείστοι δεν το παραδεχόμεθα κάν.

Και το θράσος τούτου του στρατού απο μαριονέτες του σημερινού
πολιτικού συστήματος δεν έχει όρια. Φτάνουν αυτά τα άθλια περιττώματα
να κατηγορούν τον Ιωάννη Μεταξά και το καθεστώς της τετάρτης Αυγούστου
του 1936, του οποίου προ ολίγων ημερών την εγκαθίδρυση εορτάσαμε πριν
απο ογδόντα χρόνια, για δήθεν "φασισμό" και "απολυταρχισμό". Οι
καταστροφείς των πάντων, "σαν τον λίβα που καίει τα σπαρτά" και το
κυριότερο της Εθνικής μας υπερηφάνειας και της Εθνικής μας κυριαρχίας,
δεν δικαιούνται επουδενί, ούτε να ομιλούν αλλά ούτε και να μέμφονται
την λαμπρά εκείνη τετραετίαν, κατά την οποίαν η χώρα μετεσχηματίσθει
σχεδόν ολοκληρωτικώς προς το θετικότερον.

Δια την τετάρτην Αυγούστου, ουδείς την σήμερον έχει το παραμικρόν
δικαίωμα δια να ομιλεί ως προανέφερα. Είναι γνωστά σε όλους τα
επιτεύγματα της παρά τας επιπόνους προσπαθείας να αποκρυφθούν. Ανάμεσα
σε άλλα πολλά, η ίδρυση του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφαλίσεως, η
εγκαθίδρυση κάθε ένοιας εργατικής και αγροτικής ασφάλΙσης,
υγειονομικής περίθαλψης και σύνταξης, πράγματα τα οποία ήσαν αδιανόητα
προ του 1936, η ίδρυση του ΕΟΤ, του Σώματος Δίωξης Οικονομιού Ελέγχου,
η βελτίωση δραματικώς των εγκαταστάσεων λιμένων και άλλων δομών
απαραιτήτων,  αι οποίαι εβοήθησαν όσο το δυνατόν περισσότερο στην
άνοδο των εξαγωγών, την ανάπτυξιν του πρωτογενούς τομέος, η ίδρυση
Εθνικής Ραδιοφωνίας, η δραματική βελτίωση των δικαστικών και άλλων
υπηρεσιών με χαρακτηριστικόν παράδειγμα  τα πρωτοδικεία του τότε δίχως
υπολογιστές, δίχως ίσως και το απαραίτητο προσωπικό, να σηκώνουν λευκή
σημαία κάτι όπου σημαίνει πως δεν υπάρχει έργο προς διεκπεραίωση, η
ανάπτυξη κοντά πεντακοσίων εργοστασίων μέσα σε τρισήμιση μόλις χρόνια,
η επέκταση του δικτύου των δρόμων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε
απομακρυσμένες περιοχές αλλά και πλήθος άλλα σε πολλούς τομείς.
Εξελίξεις θετικότατες αναφορικά με την εικόνα της χώρας διεθνώς, όπου
θα χρειάζονταν πολλά άρθρα και πολύς χώρος μιάς εφημερίδος, ίνα
αναφερθόμεν και μόνον.

Το σημαντικότερο όμως καθ ομολογίαν και του ιδίου του Εθνάρχου Ιωάννου
Μεταξά, (τον οποίον ουδείς τιμά και ουδείς σχεδόν αλητήριος
"εκπαιδευτικός"  αναφέρει είς τα λογίδρια των "για να περνά η ώρα"
κατά την διάρκεια της 28ης Οκτωβρίου), επίτευγμα του καθεστώτος, ήτο η
ίδρυσης της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας (Ε.Ο.Ν),  στις επτά Οκτωβρίου
του 1936, δύο μήνες μόλις έπειτα της τετάρτης Αυγούστου.

 Η Ε.Ο.Ν. , με έβλημα τον διπλούν μινωικόν  πέλεκυ αποτέλεσε επί της
ουσίας τον στηλοβάτη και τον διαμορφωτή του έπους της Βορείου Ηπείρου
κατά την διάρκεια του πολέμου. Το ενωτικόν της πνεύμα, προσπάθησε και
κατάφερε σαφώς, να ξεπεράσει λίαν επιτυχώς, την περίοδον του 'Εθνικού
Διχασμού" (θύμα της οποίας υπήρξε και ο αναφερόμενος στο προηγούμενο
άρθρο μου της Κυριακής, Ίων Δραγούμης) και να προσδώσει στην νεολαία
του τότε, στόχους εθνικούς, εθνικά ιδανικά δια τα οποία οφείλει να
πεθαίνει κάποιος, νόημα ύπαρξης και προσανατολισμόν σαφή καθώς και
"μεγάλες ιδέες" αντάξιες αυτού του λαού.
Στο εσωτερικό δέ κοινωνικό μέτωπο, συνετέλεσε επίσης δραματικά προς το
θετικότερον, στο πνεύμα συνεργασίας αναμεταξύ όλων των κοινωνικών
τάξεων και βαθμίδων και έδωσε ευκαιρίες στα παιδιά πτωχότερων
οικογενειών να συνεργαστούν, να συνυπάρξουν, να συμπορευθούν, ουχί
μόνον αναμεταξύ των, αλλά και με παιδιά διαφόρων άλλων κοινωνικών
τάξεων, σπάζοντας το εώς τότε κατεστημένο.

 Η ιεραρχία της Ε.Ο.Ν. είχε ως εξής. Γενικός αρχηγός (Ο Βασιλεύς),
Γενικός επιθεωρητής (ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως), Κυβερνητικός
επίτροπος,Επιτελάρχης, Γενικός επόπτης, Διοικητής, Υποδιοικητής,
Φαλαγγάρχης, Λοχίτης. Τα παιδιά ως δεκατεσσάρων ετών ονομάζονταν
"Σκαπανείς και σκαπάνισσες", ενώ οι νέοι απο δεκατεσσάρων ως είκοσι
πέντε, ονομάζονταν "Φαλαγγίτες και Φαλαγγίτισσες.". Η Ε.Ο.Ν. καθιέρωσε
την στολή, στολή η οποία εξίσωνε φτωχούς και πλούσιος κάτω απο τον
μανδύα μιάς οργανώσεως με πειθαρχημένο και στρατιωτικό χαρακτήρα.

 Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα έναν απο τους σημαντικότερους
λόγους σχηματισμού της ΕΟΝ αλλά και το πως έβλεπε ο ίδιος ο Εθνάρχης
Μεταξάς την νεολαία και το μέλλον αυτής, παραθέτω αυτούσια λίγα λόγια
απο ομιλία του. "....Από τα 100 παιδιά που ετελείωσαν το δημοτικόν
σχολείον τα 10 μόνον πηγαίνουν ες την μέσην εκπαίδευσιν. Τι γίνονται
τα 90 παιδιά από τα 100; To σχολείον δεν τά έχει. Τι θα γίνου αυτά;
Εφυγαν από το σχολείον περίπου 12-13 ετών. Εως ότου τα παραλάβει ο
στρατός στο 20ον 21ον έτος τι θα γίνουν ; Ποιος θα τα προσέξει; Τίνων
κακών αισθημάτων θα γίνουν λεία;". Να μην λησμονήσω να αναφερθώ εδώ
και στα εκατό και πλέον  τεύχη του περιοδκού 'ΝΕΟΛΑΙΑ", εκατόν τριάντα
τρία τεύχη για την ακρίβεια,  τα οποια κυκλοφόρησαν τότε, με
αρθρογραφία, ποίηση και υποδείξεις για μιάν αξιοπρεπή και ηθική ζωή σε
αρμονία με τον διπλανό. Εξαίρετον δείγμα διαπαιδαγώγησης των νέων.
Επίσης με την έναρξη του πολέμου, τα στελέχη της Ε.Ο.Ν. εντάχθηκαν
στην Κ.Υ.Α.Μ. (Κρατική υπηρεσία αλληλεγγύης μετώπου).

 Κάποιοι δέ εκ των «δημοκρατών» συνεχίζουν αναιδώς και με θράσος που
ξεπερνά τα όρια να σχολιάζουν περί του χαιρετισμού του καθεστώτος. Ο
χαιρετισμός αυτός, έχει τις καταβολές του στην αρχαία Σπάρτη και την
αρχαία Ρώμη, καθώς και στον χαιρετισμό Belamy Salute ο οποίος
πρωτοεμφανίστηκε ανάμεσα στην νεολαία της Αμερικής περί τα 1892, ως
χαιρετισμός προς την σημαία. Κι έπειτα ημπορεί τότε τα χέρια να
χαιρετούσαν υπερήφανα έναν αρχηγό, αλλά σήμερα τα ίδια χέρια «επί
δημοκρατίας και ευρωπαικής προοπτικής», ζητιανεύουν για δανεικά κι
αγύριστα ώστε να βγεί ένας ακόμη μήνας πληρωμών μισθών και συντάξεων.
  Σκασμός το λοιπόν όλοι εσείς οι «δημοκράται» έναντι του καθεστώτος
της «4ης Αυγούστου»,  όπου γέμισε με υπερηφάνεια τις καρδιές των
Ελλήνων και τους έδειξε τον ορθό δρόμο και την ορθή «Ελληνική
Προοπτική».


Όσοι εθήτευσαν στην Ε.Ο.Ν. έχουν μόνον θετικά να θυμηθούν. Υπήρξε το
βασικότερο εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, επίτευγμα της τετάρτης του
Αυγούστου 1936 και προσπάθησε για όσο υφίστατο, να προσφέρει την
πραγματική ένοια του έθνους στον λαό, ανεξαρτήτως οικονομικής και
κοινωνικής θέσεως. Προσπάθησε οχι να αποδομήσει και να διχάσει όπως
γίνεται σήμερα, αλλά να ενώσει και να δημιουργήσει νέα δεδομένα
πρωτόφαντα για την Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα της απωλείας, των
ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των "έξυπνων' τηλεφώνων για τα
μαλ(θ)ακοποιημένα βλαστάρια μας και μελλοντικούς πολίτες της χώρας,
της αθείας, της απαξίωσης της ιστορίας, της άγνοιας, της τεμπελιάς,
του εξευτελισμού της ανθρώπινης υπόστασης, ίσως όλα τούτα να μην έχουν
λόγο και θέσιν. Και για το οτι δεν έχουν λόγο και θέσιν, ευθυνόμεθα
όλοι ΠΛΗΝ της νεολαίας μας, η οποία αηδιασμένη επιδίδεται στην λατρεία
λάθος θεών αφημένη είς την τύχην της.

Πρέπει όμως ως οφείλομεν να τα καταδείξομεν είς τον λαό, ώστε να
μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις για την τότε θέση της
χώρας, επί "δικατορίας" (πολιτικού τύπου μιάς και δεν χρησιμοποιήθηκε
ο στρατός κατά βάσιν, αλλά απλώς επέστη αναστολή άρθρων του
Συντάγματος κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας Βασιλέως και Μεταξά, προέδρου
της Κυβερνήσεως) και επί "δημοκρατίας" σήμερα. "Δημοκρατία -
ασυδοκρατία" την οποία το κλειστό  πολιτικό - πελατειακό σύστημα,
μιντιακό, επιχειρηματικό κ.α. μετά εξαιρέτου θράσους "εορτάζει", με
χρήμα το οποίο πιστώνει στον Ελληνικό λαό, ο οποίος πεινά έξω απο τα
τείχη που έχτισαν οι λίγοι ώστε να κυβερνούν τους πολλούς.

Δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί και ύβρεις αγαπητοί αναγνώστες όσοι με
τιμάτε με τον χρόνον σας, τα γεγονότα είναι εμπρός στα μάτια σας.
Δείτε και κρίνετε αναλόγως. Ο Μεταξάς ήταν δε μαζί με την Ε.Ο.Ν. τόσο
"φασίστας', ώστε οι Γερμανοί το πρώτο σχεδόν πράγμα που έκαναν, ήταν
να διαλύσουν την Ε.Ο.Ν.,  αμέσως με τη αρχή της Κατοχής, τον Ιούνιο
του 1941 πιέζοντας την κυβέρνηση Τσολάκογλου σχετικώς.

Ακολούθησαν όμως μέσα στην Κατοχή, οι αντιστασιακές οργανώσεις "ΣΠΙΘΑ"
για τα κορίτσια και 'ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ" για τα αγόρια, οργανώσεις οι
οποίες πλαισιώθηκαν και αγκαλιάστηκαν απο στελέχη της Ε.Ο.Ν. και οχι
μόνον και έδρασαν απο την απαρχή των μαύρων χρόνων της Κατοχής, εώς
και την απελευθέρωση.

Τιμή απεριόριστος και δόξα στην Ε.Ο.Ν. και τον Εθνάρχη Ιωάννη Μεταξά.*

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εθνική Οργάνωση
Νεολαίας, αλλά και γενικώς περί Ιωάννου Μεταξά, μπορεί κάποιος να
επισκεφθεί την αξιολογότατη ιστοσελίδα.

http://ioannismetaxas.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: