ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Εθνικισμός στον 21ο αιώνα. Παρακαταθήκη, συνέχεια και ουσία.Του Πάνου Χατζηγεωργιάδη
Μουσικοσυνθέτης, Λογοτέχνης και Δημοσιογράφος

Λίγες ώρες πριν την εκπνοή του χρόνου, ενός χρόνου δύσκολου με πολλές
ανατροπές στην καθημερινότητα μας για ακόμη μιά φορά, ενός χρόνου
υποσχεσιολογίας, τεχνητής έριδας αλλά και ολοένα αυξανόμενων
προβλημάτων για την χώρα η οποία ζεί το “Ευρωπαικό της όνειρο”,
αναρωτάται κάποιος ποιές μπορούν να είναι οι κατ ουσίαν λύσεις στο
γενικότερο αδιέξοδο που μας περιβάλλει.


Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Πατάξατε τους Βαρβάρους !Του Πάνου Χατζηγεωργιάδη
Μουσικοσυνθέτης, Λογοτέχνης
και Δημοσιογράφος

Υπεσχέθην είς εαυτόν αγρανάπαυσιν περί των δημοσίων πραγμάτων. Όμως οτι συμβαίνει γύρω δεν ημπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορον. Είναι τόση η πνευματική δυσωδία παντού όπου θα εξυπνούσε εκ του τάφου των και νεκρούς ακόμη. Είναι τόση η απαξίωση της λογικής, της αλήθειας, της εντιμότητος, της ανώτερης ανθρώπινης φύσεως γενικότερα, όπου εφαρρμόζεται δια μία ακόμη φοράν το γνωστό “Ο Σιωπών, δοκεί συναινείν”.