ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΕυχέςΤούτες οι ημέρες κάθε έτος μας προστάζουν όπως αφουγκρασθούμε την εσώτερον φωνή ημών μακράν του δρώντος πεπλανημένου κόσμου. Ας αποσυμβολίσουμε τα μηνύματα της γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως έναν αναγκαίον αναγεννητικόν αέναον αγώνα της ανθρωπίνου φύσεως προς το ανώτερο εγώ. 

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Σκέψεις περί τέχνης και η ανάγκη επανελληνισμού της
Του Πάνου Χατζηγεωργιάδη
Μουσικοσυνθέτης, Λογοτέχνης και Δημοσιογράφος


Η τέχνη, τα μηνύματα της και ο ρόλος της γενικώς στην ζωή. Αυτό είναι
το θέμα τούτου του κειμένου καθώς και η ανάγκη της αναπροσαρμογής των
πολιτισμικών μηνυμάτων τα οποία εκπέμπονται απο τους καλλιτέχνες προς
το κοινό.